Barn- och ungdomsbiblioteksarbete

Distanskurs i bemötande av barn och unga med utgångspunkt ur ART del 1

Distanskurs i bemötande av barn och unga med utgångspunkt ur ART  

Tid: måndag 8.4 kl. 13.00-16.00 (Föreläsningsserie med två distansträffar via Zoom) 

Anmälan

Lärare: Sofie Ena som arbetar som Co-Founder, Developmental psychologist & Family- Couples Psychotherapist på Bro & Ena 

Åkej-träff

ÅKE-gruppen ordnar igen en träff för alla som jobbar med barn- och ungdomsböcker på bibliotek

Vi pratar böcker och lite annat också! 
Om du vill kan du ta med dig en bok som väckt dina känslor, en ny och fräsch, en gammal goding eller kanske en du aldrig skulle rekommendera åt någon.
Har det hänt något roligt och spännande på ditt bibliotek på sistone? 
Dela gärna med dig.
Dessutom kommer vi att diskutera ÅKEj-träffarnas innehåll. Tips och idéer är välkomna.

Välkommen med!

Förhandsinformation: Nylands stora svenska utbildninsgdag

I oktober träffas vi på plats i Kyrkslätts  fina Fyyri bibliotek!

Ur innehållet:

- Bemötandet av olika besökare på biblioteket och dess utmaningar

- Innehåll för olika läsargrupper och tips till tipsandet

- Möjlighet att träffa och diskutera med kolleger

- Intressanta talare

- m.m.

Du kan själv komma med idéer för dagens innehåll genom att kontakta oss på AKE-Borgå

Utbildningsdagen ordnas endast på plats i Kyrkslätt

Programmet fastställs och anmälningen öppnas senare i vår.

Vad är nepsy? Del 1: ADHD och ADD

De som jobbar med barn och ungdomar rapporterar om att allt fler har svårigheter med bl.a. koncentration eller självreglering. Så kallade “bokstavsdiagnoser” ökar i antal, också bland vuxna. Det talas mycket om nepsy, eller NPF, men vad innebär det egentligen? 

Nepsy är en förkortning av neuropsykiatriska drag, som beror på avvikelser i hjärnans funktion. I den neuropsykiatriska funktionsvariansen ingår bland annat ADHD och ADD, autismspektrum och Tourettes syndrom. I det här webbinariet ligger fokus på ADHD och ADD. 

Vem är välkommen? Att nå ut med kultur- och bibliotekstjänster till familjer och unga

Varmt välkommen att delta i kulturseminariet Vem är välkommen? Att nå ut med kultur- och bibliotekstjänster till familjer och unga. Seminariet ordnas tisdag 28.11.2023 kl. 9.00-16.00 i Vanda. Samtidigt firar vi i arbetets tecken att Sydkustens landskapsförbund fyller 25 år i år.

Läsfest 23.11.2023

Välkommen till Läsfest-webbinariet torsdagen den 23 november kl 13-16!

Dagens tema är Gör rum för barn.

Man behöver inte anmäla sig på förhand till webbinariet som streamas live på Bibliotekskanalen. Anförandena kommer att sparas på Bibliotekskanalen och kan också ses efteråt.

Bekanta dig med programmet.

Webbinarierna ordnas av Seinäjokis Erte, riksomfattande specialuppdrag gällande bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande och läskunnighet.

Hälsningar från Danmark!

I augusti och september anordnade Regionförvaltningsverket två identiska studiebesök i Danmark. Deltagarna i gruppresorna besökte 10 danska bibliotek. Teman var delaktighet, tillgänglighet, användning av biblioteksutrymmen, självbetjäning, evenemang, tjänster för barn, ungdomar och familjer, läsfrämjande verksamhet och användning av bibliotek efter coronapandemin.

Nio biblioteksanställda från Nyland deltog i resan.  Vad lärde vi oss? Vad var överraskande?

Bemötande av unga på bibban

Oroligheter, mobbning, utanförskap och våldsamt beteende. Det är vad vi får läsa och höra om ungdomar idag. Problem som ofta tar sig uttryck i stök och störande beteende. Om det förekommer problem på orten är biblioteket oftast inte det enda stället där det förekommer, men ofta både hörs och syns det här. Biblioteket är ett offentligt rum med låg tröskel och en omtyckt plats också för många ungdomar.  

I den här fortbildningen tar vi dels fasta på ungdomars identitetsproblematik i dagens samhälle, dels bemötande av unga och samarbetet med ungdomstjänster och andra aktörer.