Barn- och ungdomsbiblioteksarbete

Barns rättighet att påverka - vuxnas ansvar att möjliggöra

Barnombudsmannen gjorde ett ställningstagande i sin årsberättelse: “Barnens rätt att påverka ska främjas”.

I Finland har vi en god lagstiftningsmässig grund för barnens delaktighet och påverkan, men verkställandet lämnar mycket att önska. Barnens påverkan i samhället stärks i huvudsak vuxencentrerat och genom strukturer som medför delaktighet och representativ delaktighet. Rättigheten att framföra sin åsikt och påverka ska tillgodoses även i vardagen, dvs. där barn och unga normalt finns. 

Små barn i en digital värld - nylitteracitet, samspel och forskningsbaserad kunskap

Frågor kring digital teknologi och små barn väcker mycket debatt i medierna och bland professionella som jobbar med barn. Under denna fortbildning får du mer kunskap om ämnet och konkreta idéer för arbetet.  

Anett Sundqvist (leg. logoped, bitr. professor vid Linköpings universitet) berättar om pågående forskning om hur digitala medier påverkar barn i daghemsåldern.  

Förhandsinformation: Läsfest 2021

Förhandsinformation: Det riksomfattande specialuppdraget Erte som främjar barn och ungas läsande och läskunnighet vid Seinäjoki stadsbibliotek ordnar i september ett Lukulystit / Läsfest-webbinarium. Man kommer att bjuda på mycket intressanta projektpresentationer, metoder och kampanjer från Finland och från flera andra länder. Webbinariet har innehåll på finska 15.9, och på svenska 16.9. Mer information om programmet delges i augusti.

Pedagogisk eftermiddag med Wera Kunnas / Finlandssvenskhet och finskhet i barn- och läroböcker

Diskussion om språkidentitet i barn- och läroböcker

Varmt välkommen till pedagogisk eftermiddag med Wera Kunnas på måndagen 26/4 för att diskutera finlandssvenskhet, finskhet och språkidentitet! Eftermiddagen ordnas av Åbo stads läskunnighetprojekt Rikta dig till läsning! och En läsande kommun -nätverkets projekt Ordens symfoni i Sydvästra Finland.

En tvåspråkig webbinariedag: Kompasser till en god läskunnighet

Kompasser till en god läskunnighet – hjärnan, språkmedvetenhet och ordkonst.

Åbo stads läskunnighetprojekt Rikta dig till läsning! ordnar i samarbete med En läsande kommun -nätverkets projekt Ordens symfoni i Sydvästra Finland en tvåspråkig webbinariedag 10.4.2021 kl. 10–13. 

Närmare information och anmälningen: se Rikta dig till läsning! -projektets webbsida. Anmäl dig senast på torsdagen 8.4.2021. 

  

PROGRAM:

Längtan efter framtiden?

Tv-och dataspel fortsätter att i stadig takt bli en allt större del av vår kultur, speciellt för barn och unga. Men hur kan den bredare allmänheten få en större förståelse och exempelvis bibliotekarier och pedagoger integrera denna typ av kultur i deras arbete? Anders Olsson, ungdomsbibliotekarie på Dynamo, berättar ur olika perspektiv hur man kan arbeta med tv-spel i biblioteksverksamhet och i läsfrämjande projekt.

Webbinariet Uppväxt och lärande på en språkö

Lärstigen på språköarna är en speciell och viktig del av utbildningen i Finland. Vi samlas till webbinarium för att begrunda lärandet i en flerspråkig miljö och hitta språkstärkande upplägg. Webbinariet i augusti följs upp av ett seminarium i Helsingfors 14.1.2021. Kom med för att få inspiration och stöd i ditt arbete på en språkö!