Barn- och ungdomsbiblioteksarbete

Vem är välkommen? Att nå ut med kultur- och bibliotekstjänster till familjer och unga

Varmt välkommen att delta i kulturseminariet Vem är välkommen? Att nå ut med kultur- och bibliotekstjänster till familjer och unga. Seminariet ordnas tisdag 28.11.2023 kl. 9.00-16.00 i Vanda. Samtidigt firar vi i arbetets tecken att Sydkustens landskapsförbund fyller 25 år i år.

Läsfest 23.11.2023

Välkommen till Läsfest-webbinariet torsdagen den 23 november kl 13-16!

Dagens tema är Gör rum för barn.

Man behöver inte anmäla sig på förhand till webbinariet som streamas live på Bibliotekskanalen. Anförandena kommer att sparas på Bibliotekskanalen och kan också ses efteråt.

Bekanta dig med programmet.

Webbinarierna ordnas av Seinäjokis Erte, riksomfattande specialuppdrag gällande bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande och läskunnighet.

Hälsningar från Danmark!

I augusti och september anordnade Regionförvaltningsverket två identiska studiebesök i Danmark. Deltagarna i gruppresorna besökte 10 danska bibliotek. Teman var delaktighet, tillgänglighet, användning av biblioteksutrymmen, självbetjäning, evenemang, tjänster för barn, ungdomar och familjer, läsfrämjande verksamhet och användning av bibliotek efter coronapandemin.

Nio biblioteksanställda från Nyland deltog i resan.  Vad lärde vi oss? Vad var överraskande?

Bemötande av unga på bibban

Oroligheter, mobbning, utanförskap och våldsamt beteende. Det är vad vi får läsa och höra om ungdomar idag. Problem som ofta tar sig uttryck i stök och störande beteende. Om det förekommer problem på orten är biblioteket oftast inte det enda stället där det förekommer, men ofta både hörs och syns det här. Biblioteket är ett offentligt rum med låg tröskel och en omtyckt plats också för många ungdomar.  

I den här fortbildningen tar vi dels fasta på ungdomars identitetsproblematik i dagens samhälle, dels bemötande av unga och samarbetet med ungdomstjänster och andra aktörer.

Shared Reading kommer till Finland - infotillfälle 16.5.2023

Erte kommer tillsammans med Finlands svenska biblioteksförening att ordna utbildning till läsledare i Shared reading. Eftersom antalet deltagare i utbildningen är begränsat ordnar vi två identiska kurser efter varandra. Boka in datumen 11-13.9 eller 14-16.9 för utbildning till certifierad läsledare i Shared Reading! Platsen för utbildningen är ännu inte vald, men vi meddelar genast det klarnar.

Förmiddagen den 16.5 kl 9.30-11.00 ordnar vi ett informationstillfälle digitalt om Shared Reading-utbildningen och öppnar anmälningen. 

Vad säger forskningen? Att fostra läsare - Läsningens politiska historia

Läsning och läskunnighet har i allmänhet ansetts vara viktigt, såväl för den enskilda medborgaren som samhället. Att främja läsning, men även motverka vissa typer av läsning, har därför varit och är ett viktigt politiskt redskap. Det svenska forskningsprojektet Att skapa den läsande medborgaren – Offentlig debatt och politik 1945–2017 har undersökt hur läsvanor har diskuterats i offentlig debatt.

Läs med mig – Estetiska upplevelser och språkstimulering för yngre barn

Att läsa tillsammans med barn på daghem, bibliotek och i hemmen - både enskilt och i grupp – kännetecknas av samtal och interaktion, både före, under och efter läsningen.  

På webbinariet presenterar Trude Hoel, professor i läsvetenskap vid Universitetet i Stavanger, vad forskningen berättar om läsningens betydelse för barns språkutveckling i tidig ålder. Hur kan man integrera läsmetoderna i vardagen? Vilken är den vuxnes roll? Hur kan biblioteket stödja pedagogerna i deras arbete med språk och läsning och bidra till samarbete mellan daghem, hem och bibliotek?

Bokkarusellen 2023

Vi sätter fart på Bokkarusellen

Bokkarusellens logoVill du hitta nya böcker att läsa högt eller lägga i händerna på barnen? Eller få tips på böcker att läsa själv? Bibliotekspersonal från olika delar av Svenskfinland bokpratar under tre dagar live på Bibliotekskanalen om böcker som utkommit år 2022. Kom och hör favoriter! Är de samma som dina – eller helt nya och oväntade? Ta del av hela programmet eller valda delar!