Kompetensutveckling och digistöd

Digitalt stöd

Definitionen av digitalt stöd

Digitalt stöd är det användarstöd i anslutning till digitala myndighetsbesök, tjänster och smartenheter som syftar till att hjälpa kunden att använda smartenheter och sköta ärenden självständigt och säkert samt att förstå de allmänna principerna för digitala tjänster.

Det finns många typer av digitalt stöd. Det kan bestå av:

  • närstöd (till exempel e-servicepunkter, gruppstöd och stöd i hemmet)
  • distansstöd (till exempel chatt, telefon- eller videostöd)
  • utbildning (till exempel via online-utbildningar, medborgarinstitut och videon)

Utöver det här hjälper många bibliotek sina besökare i frågor rörande datateknik och digitala informationskällor. På den här sidan samlar vi länkar om riktlinjer rörande digitalt stöd och frågor rörande det praktiska arbetet.

Beskrivning av digitalt stöd för servicedatalagret och tjänsten Suomi.fi

I Servicedatalagret finns en  basbeskrivning av tjänsten digistöd.  Du hittar den i Servicedatalagrets användargränssnitt med namnet Digistöd. Biblioteken kan utnyttja basbeskrivningen för att beskriva sitt eget digistöd i Servicedatalagret för Suomi.fi-tjänsten. Befolkningsregistercentralen har gjort anvisningar för att beskriva digistödet i Suomi.fi-servicedatalagret. 

Hjälp med digitalt stöd för biblioteken

Enligt nuvarande riktlinjer för biblioteken ska alla i personalen kunna ge hjälp och handledning i användandet av bibliotekets eget digitala material.

Bibliotekens kunskapskrav

Om digitalt stöd på andra webbplatser