Bibliotek i Svenskfinland

Biblioteksnätverk och allmänna bibliotek i Svenskfinland

  • Helle-biblioteken
    • Till Helle-biblioteken hör Askola kommunbibliotek, Borgnäs kommunbibliotek, Borgå stadsbibliotek, Sibbo kommunbibliotek, Lappträsk kommunbibliotek och Lovisa stadsbibliotek och biblioteken i de västnyländska kommunerna Raseborg, Hangö, Ingå och Sjundeå, samt yrkeshögskolan Novias bibliotek i Ekenäs. 
    • Bibliotek, kontaktuppgifter, öppethållningstider, tjänster

Allmänna bibliotek inom språköarna

Bibliotek i svenskpråkiga universitet, yrkeshögskolor och läroanstalter och svenskpråkiga specialbibliotek

Övriga bibliotek med svenskspråkig information