Hitta bibliotek och bibliotekstjänster

Varje kommun i Finland har ett kommun- eller stadsbibliotek (allmänt bibliotek). Förtom de kommunala biblioteken kan du använda universitetsbibliotekens, yrkeshögskolebibliotekens och specialbibliotekens tjänster. Många läroanstalter har också egna bibliotek, som delvis är tillgängliga för utomstående.

Svenskspråkigt material och service på svenska

I många bibliotek, speicellt i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna finns böcker och annat material på svenska och du kan få service på svenska. På sidan Bibliotek i Svenskfinland hittar du information om bibliotek och biblioteksnätverk i Svenskfinland. Det är också möjligt att få fjärrlån från andra Nordiska bibliotek.

Alla bibliotek

I Bibliotekesregistret kan du hitta t.ex. biblioteken i din egen kommun.

Biblioteksnätverk

Lista över regionala biblioteksnätverk. Ett biblioteksnätverk består av flera kommunbibliotek som har gemensamma tjänster.

Bibliotekens tjänster

Genom att klicka på en tjänst i listan ser du vilka bibliotek som har tjänsten.

Depåbiblioteket

Depåbibliotekets material kan beställas till ditt eget bibliotek.

Sök bibliotekstyp

Hitta olika typer av bibliotek (t.ex. universitetsbibliotek och specialbibliotek) 

E-böcker och nättjänster

Hitta de allmänna bibliotekens digitala material.

  • Celiabibliotekets ljudböcker och punktskriftsböcker kan användas av alla som har svårt att läsa vanliga böcker på grund av lässvårigheter, sjukdom, skada eller andra orsaker. Du får mer information om bibliotekets tjänster på Celias webbsidor eller på dit lokala bibliotek.
  • Flerspråkiga biblioteket erbjuder böcker på över 80 olika språk. Verken kan beställas via det egna närbibliotek till alla orter i Finland. 
  • Nationalbiblioteket ansvarar för vårt nationella publikationsarv och har unika samlingar.
  • Ryskspråkigt bibliotek finns i Esbo, men materialet skickas till hela landet.
  • Samiska biblioteket erbjuder ett omfattande utbud av material på samiska och om samiska ämnen. Via ditt eget bibliotek kan du få fjärrlån från samiska biblioteket.
  • Teckenspråkiga biblioteket är ett webbiliotek som är fritt tillängligt för alla. Materialet består av videor.
  • Yrkeshögskolebibliotek hittar du i Biblioteksregistret. Uppgifter om bibliotekens verk hittar du i huvudsak i Finna.fi, men du kan också söka i bibliotekens egna webbkataloger. I de flesta fall kan materialet i yrkeshögskolornas bibliotek lånas av också andra än studeranden eller personal.
  • Yrkesläroanstaltsbibliotek betjänar läroanstaltens elever och personal. Du kan kontakta biblioteket och fråga om man har tjänster för utomstående.

Fjärrlån

Ifall verket du behöver inte finns i ditt eget biblioteksnätverks samlingar, kan du via ditt eget bibliotek få fjärrlån från andra bibliotek i Finland och utomlands. Från bl.a. Nationalbiblioteket och Depåbiblioteket kan du fjärrlåna också ovanliga böcker, musikverk eller artiklar. Materialet kan du söka i Finna.fi, där du hittar bibliotekens, museens och arkivens samlingar.