Biblioteken och kriget i Ukraina

SolrosAttacken mot Ukraina kommer sannolikt också att ha en indirekt inverkan på biblioteken. De som kommer till landet som flyktingar blir sannolikt placerade i många kommuner och kan komma att stanna länge. Det kan vara bra att i biblioteken förbereda sig på att dela information, organisera aktiviteter och hjälpa till att identifiera hybridpåverkan. 

Vi samlar här för biblioteken information och material relaterat till kriget Ukraina. Vi länkar här också till myndighetssidor på vilka du kan hitta svar på kundernas frågor. Vi uppdaterar den här sidan med informationskällor och material vartefter. Du kan skicka önskemål om innehållet till adressen redaktionen@biblioteken.fi

Myndighetsinformation

Informationskällor på nätet

För bibliotek

Biblioteksmaterial på ukrainska och ryska

Nyhetssidor på ukrainska och ryska

Lättlästa broschyrer om allmänna bibliotek på ukrainska och ryska 

Du hittar lättlästa broschyrer med presentation av allmänna bibliotek på flera andra språk på Flerspråkiga bibliotekets sidor.