Evenemangs- och idébank

Parempi pyy - Celia-lukupiiri

Kategorier
mediakasvatus
kirjallisuus
Målgrupp
ikäihmiset
lukemisesteiset
Varaktighet
0-2h
Pris
gratis
Beskrivning och målsättning

Celian äänikirjojen tunnettavuuden lisääminen laitoksien sekä ikäihmisten ja muiden lukemisesteisten keskuudessa lukupiirin muodossa. Aktivointi ja lukemaan innostaminen.

 

Aktörer och samarbetsparter
palvelukeskus, toimintakeskus, senioritalo ym.
Hur evenemanget eller idéen genomförs

Vetäjä (kirjaston edustaja) valitsee ryhmän toiveiden mukaisesti muutaman vaihtoehdon, joista asiakkaat voivat valita mieleisen kirjan. Asiakkaat kuuntelevat ryhmänä laitoksen vastuuhenkilön avustamana valitun kirjan. Lukupiiri kokoontuu kerran kuussa käsittelemään kuuntelemaansa kirjaa. Käsittely voi tapahtua esimerkiksi keskustelun, askartelun, runon yms. muodossa.

I vilket skede borde man börja ordna evenemanget, motiveringar
Mahdollisiin yhteistyökumppaneihin otetaan yhteyttä pari kuukautta ennen toivottua aloitusaikaa. Yhteistyökumppanin kanssa sovitaan tapaaminen, jossa sovitaan vastuuhenkilöstä ja aikataulusta ottaen huomioon laitoksen oma päivärytmi. Keskustellaan kuinka lukupiiri toimii käytännössä ja äänikirjojen kuuntelun vaatimasta tekniikasta. Laitos hankkii omat tunnukset Celian Vera-palveluun tai vaihtoehtoisesti hankkii Celian CD-äänikirjoja.
Informering
Laitoksen henkilökunnalle ja asiakkaille.
Annat att ta i beaktande
Kirjan pituuteen vaikuttaa laitoksen aikataulu ja siitä kannattaa keskustella laitoksen vastuuhenkilön kanssa. Yleisesti suositaan varsin lyhyitä kirjoja. Aiheen tai kirjallisuudenlajin voi valita ryhmän koostumuksen ja kiinnostuksen mukaan. Lyhyistä tarinoista koostuvat kirjat ovat hyvä vaihtoehto, jos ryhmään kuuluu jäseniä, joille muistaminen tai keskittyminen on haasteellista. Muistamista edistää jokaisen kuuntelukerran yhteydessä pidettävä keskusteluhetki. Lukijalla on suuri merkitys. Tarinaan eläytyvä, innostava lukija helpottaa tarinan seuraamista.

Äänikirjan kuunteleminen vaatii keskittymistä. Tästä syystä lukupiirin kokoontumispaikaksi kannattaa valita mahdollisimman rauhallinen tila. Laitokselle kannattaa lainata kuunneltavasta kirjasta myös fyysinen kappale, koska tekniikka voi pettää. Tällöin kuunteluhetkeä voidaan tarpeen vaatiessa jatkaa ääneen lukemalla.
Inverkan på annan verksamhet i biblioteket, t.ex. oväsen
Vaihtoehdot seuraavaksi kuunneltavaksi kirjaksi on valittu ja mukana. Käsiteltävään kirjaan liittyvät kysymykset tai tehtävät on suunniteltu ja mukana
Det bibliotek som gjort evenemangsbeskrivningen och Kontaktuppgifter
Kaarinan kaupunginkirjasto
Satu Loijas, etunimi.sukunimi@kaarina.fi