Evenemangs- och idébank

Ideoita ilmiöpohjaisen oppimisen toteuttamiseen kirjaston ja koulun yhteistyönä

Kategorier
kirjastonkäyttö / tiedonhaku
mediakasvatus
musiikki
näyttelyt
pelit
taide
työpajat
Målgrupp
lapset
nuoret
Varaktighet
useamman päivän tapahtuma tai teemaviikko
Beskrivning och målsättning

Kirjasto voi parhaimmillaan olla erittäin monipuolinen ja opetusta rikastuttava yhteistyökumppani koulun ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuuksissa. Helsingin kaupunginkirjastossa toteutettiin vuosina 2016-2017 AVI:n rahoittama hanke, jonka tavoitteena oli kehittää kirjaston valmiuksia tukea koulujen ilmiöpohjaista oppimista. Liitteenä olevassa esitteessä kerrotaan niistä ideoista ja toteuttamistavoista, joita kokeiltiin hankkeen puitteissa. Erilaiset työpajat on kuvattu yksityiskohtaisesti, jotta myös muiden on mahdollista hyödyntää hankkeessa käytettyjä menetelmiä niin halutessaan. Vaikka kullakin kirjasto-koulu –parilla oli koulujen kanssa oma tietty ilmiönsä, on suurin osa menetelmistä muokattavissa kuitenkin mihin tahansa ilmiöön ja sisältöön sopiviksi.

Hanke-esite löytyy verkosta osoitteella https://www.kultus.fi/fi/oppimateriaali/2017/ilmiooppimiseen-kirjaston-ja-koulun-yhteisotteella

Rekommenderad tidpunkt
Koulujen ilmiöpohjaisen oppimisen yhteydessä
Aktörer och samarbetsparter
Kirjasto, koulu, muut yhteistyökumppanit
Det bibliotek som gjort evenemangsbeskrivningen och Kontaktuppgifter
Helsingin kaupunginkirjasto
piia.bagman@hel.fi