Evenemangs- och idébank

Läsrörelsen i skolan lockar till läsning

Kategorier
kirjallisuus
kirjoittaminen
asiakkaiden osallisuus ja yhteistyö
Målgrupp
lapset
nuoret
Beskrivning och målsättning

Läsrörelsen är en fortsättning på Läskunnighetsforumets utvecklingsarbete för läskunnighet och fritidsläsning. Kampanjen Läskunnigheten i skolan för ut läsglädje till alla delar i landet. Vi har bjudit in olika kända personer och stjärnförfattare till skolor för att inspirera barn att ta tag i en bok. Kampanjens mål är att alla skolbarn och ungdomar vid läsårets slut ska ha läst eller hört åtminstone en hel bok.

Under läsåret kör vi i gång – stjärnförfattare läser böcker, proffs gör läsutmaningar och uppgifter, och vi tar på många olika sätt itu med läsning och böcker.

Vi uppmuntrar biblioteken att komma med i Läsrörelsen och uppmärksamma kampanjen i sin verksamhet. Kanske ni kan bjuda in närskolans elever för att göra en utställning med sina favoritböcker, lyfta fram verk av kampanjens författare, hålla en läsecirkel eller något annat som passar in i bibliotekets verksamhet?

Se efter om Läsrörelsen kommer till er kommun 

Läsrörelsen i skolan fortsätter hela våren. Skicka in idéer till oss på hur bibliotek kan vara med: lukuliikekoulussa@lukukeskus.fi

Läsrörelsen i skolan

Aktörer och samarbetsparter
Initiativtagare till Läsrörelsen är Läscentrum, Äidinkielen opettajain liitto, Barnboksinstitutet, Suomen Sanataideopetuksen seura, Finland biblioteksförening, Bibliotekskanalen, Finska Kulturfonden och Helsingfors universitets MOI-projekt. Läsrörelsen stöds av utbildningsväsendet och fortbildningsprojekten för småbarnspedagogiken i Jyväskylä, Helsingfors, Tammerfors och Uleåborg.
Det bibliotek som gjort evenemangsbeskrivningen och Kontaktuppgifter
Lukukeskus
barbro.enckell-grimm@lukukeskus.fi