Pedakahvit S2-opettajille kirjastolla

Beskrivning och målsättning

Verkostoitumis- ja tiedonantotapahtuma S2-opettajille ja kirjaston henkilökunnalle. Opettajille lähetetty kutsuviesti:

"S2-opettaja: Kirjaston pedakahveilta tietoa ja yhteistyön voimaa

Keskiviikkona 11.3. klo 15 Lahden pääkirjaston monitoimitilassa vietetään kaikkien aikojen ensimmäisiä S2-opettajien ja kirjaston yhteisiä pedakahveja. Kaipaatko työhösi tukea ja uusia ideoita? Tiedätkö miten voit hyödyntää valtakunnallisen Monikielisen kirjaston kokoelmaa? Tule verkostoitumaan ja kuulemaan, mitä kirjasto voi tarjota sinulle! 

Kahvia ja pullaa to 5.3. mennessä ilmoittautuneille. "

Kategorier
kundernas delaktighet och samarbete
internationalism
föreläsningar
Målgrupp
vuxna
bibliotekets personal
Evenemangets längd
0-2h
Kostnader för evenemanget
under 500€
Tilläggsinformation om priset
Osallistujille tarjottiin kahvit ja pullaa, tämä ainoa kulu
Rekommenderad tidpunkt
Jokin opettajille sopiva aika kouluvuoden aikana
Aktörer och samarbetsparter
Lahden kaupunginkirjaston henkilökunta ja perusopetuksen S2-opettajat sekä valtakunnallinen monikielinen kirjasto.
Material som behövs och materialets användningsändamål
Muistiinpanovälineet ryhmätyöskentelyä varten, esitystekniikka alun tietoiskuja varten, pullakahvitarpeet ja kirjaston tarjoamia materiaaleja esillä opettajien katseltavana ja mukaan otettavana.
Tillstånd, avtal och upphovsrättsfrågor
-
Hur evenemanget eller idéen genomförs

Lähetimme opettajille kutsun noin kuukautta ennen tilaisuutta ja ohjeistimme ilmoittautumaan etukäteen viimeistään viikkoa ennen.

Toteutimme tapahtuman iltapäivällä opettajien työpäivän jälkeen, aika sovittiin yhdessä opettajien kanssa.

Tilaisuuden kulku:

  1. Lahden kaupunginkirjaston puheenvuoro: Salla Korvanen ja Marianne Honkala, eli mitä Lahden kaupunginkirjaston tarjoaa S2-opettajille tällä hetkellä, mainittiin esim. suunnitteilla oleva selkodiplomi (15 min)
  2. Monikielisen kirjaston puheenvuoro: Riitta Hämäläinen, eli Monikielisen kirjaston esittely ja kertomus siitä, mitä opettajat voivat saada sieltä (20 min)
  3. Koulun puheenvuoro: Taija Huotilainen, esittäytyminen tilaisuudessa, Taija on S2-opettajien yhteyshenkilö, ei tuntenut kaikkia paikallaolijoita (5 min)
  4. Ideointi ja ajatusten vaihto ryhmissä, kahvit. Oulun S2-diplomi ja Lahden alustava nuorten selkodiplomi herättämässä keskustelua (30 min)
  5. Keskustelujen purku, toinen järjestäjä jututti ryhmiä ja toinen keräsi keskeiset pointit PowerPointiin kaikkien nähtäville. (20 min)
  6. Verkoston jatkosta puhuminen. (5 min)
  7. Keskustelussa esiin nousseet asiat lähetettiin osallistujille jälkikäteen muistonomaisesti.
I vilket skede borde man börja ordna evenemanget, motiveringar
Aloitimme suunnittelun muutamaa kuukautta ennen tapahtumaa, koska meidän tuli luoda koko idean konsepti. Eniten aikaa meni kirjaston esittelyn ja opettajien tiedottamisen selvittelyyn ja suunnitteluun.
Informering
Tiedotimme Lahden perusopetuksen uutiskirjeessä ja joillekin S2-opettajille henkilökohtaisesti. Muuta tiedotusta ei ollut hyvin rajatusta kohderyhmästä johtuen.
Annat att ta i beaktande
-Opasteet unohtuivat asiakastiloista.
-Keskustelua olisi riittänyt pitemmäksikin aikaa.
-Osallistujat olivat todella motivoituneita ja kiittelivät tilaisuuden järjestämisestä useaan otteeseen.
-Vielä enemmän olisi voinut mainostaa ja markkinoida eri opettajille: Luokanopettajat, vieraan kielen opettajat, ei-kaupungin koulut.
-Pullakahvit olivat hyvä juttu, mutta ryhmätyötyöskentely olisi kannattanut aloittaa ennen niiden saapumista. Nyt ryhmiin jako meni vähän niin ja näin, kahvien otto sekoitti tilannetta tarpeettoman paljon.
Det bibliotek som gjort evenemangsbeskrivningen
Lahden kaupunginkirjasto
Kontaktuppgifter
Pedagoginen informaatikko Marianne Honkala, marianne.honkala@lahti.fi
Inverkan på annan verksamhet i biblioteket, t.ex. oväsen
Ei huomattavaa haittaa.