Ny publikation aktiverar barnfamiljer att läsa

Läsning i familjen spelar en viktig roll i barns läsutveckling. Agneta Möller-Salmela, specialbiblioteksfunktionär vid Hangö stadsbibliotek, har skrivit publikationen Hemmaläsningens möjligheter / Perheessä lukeminen. Publikationen ger konkreta tips om hur man kan uppmuntra olika ålders barn till läsning. Den kan användas för att aktivera föräldrar att läsa för sina barn och diskutera böcker med dem.

Publikationen kan användas gratis av bibliotek - och vem som helst. Den kan fritt delas via nätet eller skrivas ut.

Hangö stadsbibliotek har låtit trycka publikationen och distribuerat den t.ex. genom skolor och rådgivningsbyråer till familjer i Hangö.