Meddelanden och kampanjer

Läsfestens program har publicerats och anmälningen är öppen!

Läsfesten är tvåspråkiga branschdagar för folk som jobbar med barn- och ungdomsbiblioteksarbete. Läsfesten ordnas 9-11 november 2022 i Tammerfors. Evenemangsplatser är biografen Plevna Finnkino och det fina Metso-biblioteket.

Temat för dagarna är Biblioteket som stöd för barns och ungdomars välmående och mentala hälsa. Under de här dagarna får deltagarna njuta av såväl inspirerande föreläsningar och workshopar, som kvällsprogram och intressanta besöksmål.  Evenemanget är gratis för deltagarna, men rese-, logi- och matkostnader ansvarar var och en för själv.

Läsfestens program har publicerats och du kan bekanta dig med det på evenemangets webbsidor. De 400 deltagarna som anmält sig först ryms med på Läsfesten, så anmäl dig snabbt! Onsdag 9.11 kan du följa föreläsningarna direkt på Bibliotekskanalen.

Läsfest arrangeras av Seinäjoki stadsbibliotek, specialuppdrag gällande bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande och läskunnighet i samarbete med AKE Tammerfors (Birkaland och Mellersta Finland).

Varmt välkommen till Läsfest!

Organisation
Riksomfattande specialuppgift gällande bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande och läskunnighet, Seinäjoki