Evenemangs- och idébank

Runokävely

Kategorier
kirjallisuus
urheilu
Målgrupp
aikuiset
ikäihmiset
lukemisesteiset
Varaktighet
0-2h
Pris
under 100€
Mer information: Hintaan vaikuttavat esitettävien runojen määrä (Sanasto-korvaukset) sekä mahdolliset esiintymispalkkiot.
Beskrivning och målsättning

Kävelyllä luetaan ääneen runoja, jotka voivat liittyvät paikkaan, ajankohtaan, henkilöihin tai yhteen tai useampaan teemaan. Teema voi olla konkreettinen, esimerkiksi kotiseutu, luonto tai vuodenaika, tai yleisempi ja abstraktimpi, esimerkiksi elämänkaari. Vaihtoehtoisesti kokonaisuus voi muodostua orgaanisesti tekstienvälisiä yhteyksiä myöten.

Kävelyreitin varrella on suunniteltuja pysäkkejä, paikkoja, joihin seisahdutaan runoa kuulemaan. Kuulemisen jälkeen on aikaa keskustelulle. Keskustelua voi käydä myös kävellessä pysäkiltä toiselle. Lukija voi halutessaan alustaa lyhyesti, millä tavoin runo liittyy tiettyyn aikaan, paikkaan tai teemaan. Tavoitteena on yhdistää leppoisa liikunta, runouteen tutustuminen, ihmisten kohtaaminen ja ajatusten jakaminen.

Runokävely järjestettiin Uudenkaupungin kirjaston toimesta ensimmäisen kerran lokakuussa 2022. Lokakuun kävelyn teemoja olivat syksy, meri, matkustaminen ja elämänkaari. Kävelyreitti oli esteetön, pituus noin 2 kilometriä ja kesto vähän yli tunnin. Tapahtumasta tuli runsaasti positiivista palautetta suullisesti. Yleinen toive oli, että runokävelyitä jatkettaisiin pari kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.
Toinen runokävely järjestettiin kesäkuussa 2023.

Rekommenderad tidpunkt
Ympäri vuoden, säävarauksella
Aktörer och samarbetsparter
Kirjasto, retken opas voi olla henkilökuntaa, vapaaehtoinen tai palkattu esiintyjä. Paikallisten asukkaiden asiantuntemusta kannattaa hyödyntää reittivalinnoissa tai kotiseututeemaista runokävelyä suunnitellessa. Liikuntatoimi, kulttuuri- ja taideyhdistykset.
Material som behövs och materialets användningsändamål
Käsiohjelmaksi kannattaa laatia lista luettavista runoista tekijä- ja julkaisutietoineen, jotta osallistujat voivat myöhemmin palata kuulemiinsa runoihin. Käsiohjelma on hyvä jakaa heti aluksi. Muutamia kappaleita kävelyllä luettujen runoilijoiden teoksista on hyvä varata kirjastoon lainattavaksi.
Tillstånd, avtal och upphovsrättsfrågor
Kirjasto tekee esityslupahakemuksen Sanastolle 2 viikkoa ennen tapahtumaa. Kirjasto lähettää esitysraportin Sanastolle mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen.

Runoja ei voi vapaasti kopioida, ellei tekijänoikeus ole vapautunut (70 vuotta kirjailijan tai suomentajan kuolemasta). Jos runoja haluaa tulostaa tai painaa käsiohjelmaan, on siihen pyydettävä erikseen lupa tekijöiltä tai Sanastosta ja varauduttava lisäkuluihin.

Lupalomakkeet ja hinnasto löytyvät Sanaston verkkosivuilta.
https://www.sanasto.fi/luvat/
https://luvat.sanasto.fi/fi/hinnasto
Hur evenemanget eller idéen genomförs

•                         Sovitaan tapahtuman toteuttamisesta oppaan kanssa

•                         Päätetään ajankohta

•                         Opas suunnittelee retken reitin ja sisällön

•                         Mainostus riittävän ajoissa ja kaikissa paikallisissa medioissa

•                         Itse tapahtuma (retken kesto vaihtelee reitin pituuden ym. mukaan)

 

Reitti suunnitellaan tapahtuman kestoon ja kohdeyleisölle sopivaksi. Huomioidaan esimerkiksi esteettömyys. Sisällön suhteen kävelyn suunnittelijalla on täysi vapaus. Tarkoituksena on tarjoilla virkistystä, nautintoja, oivalluksia ja yllätyksiä.

 

I vilket skede borde man börja ordna evenemanget, motiveringar
Kävelyn ajankohta kannattaa sopia mahdollisimman hyvissä ajoin, vähintään kuukautta ennen. Retken suunnittelu vaatii aikaa. Mainostus viimeistään 2 viikkoa ennen tapahtumaa. Myös lupa-asiat pitää hoitaa kuntoon 2 viikkoa ennen. Sanasto vastaa yleensä muutaman päivän sisällä.
Informering
Paikallislehdet ja sosiaalisen median ryhmät. Mainosjulistetta kannattaa levittää ilmoitustauluille sinne, missä potentiaalisia osallistujia liikkuu.
Annat att ta i beaktande
Ulkoilmaretkellä säätila vaikuttaa paljon, säänmukainen pukeutuminen on valttia!
Esteettömyys on otettava huomioon. Vapaaehtoisia kulttuurikavereita voi pyytää osallistujille tueksi.
Det bibliotek som gjort evenemangsbeskrivningen och Kontaktuppgifter
Uudenkaupungin kaupunginkirjasto
lauri.seutu@uusikaupunki.fi