Evenemangs- och idébank

SykeCon - peli- ja mediatapahtuma Kansallisena pelipäivänä

Kategorier
kirjallisuus
kirjastonkäyttö / tiedonhaku
kirjoittaminen
luennot
mediakasvatus
pelit
tabletit
työpajat
Målgrupp
lapset
nuoret
aikuiset
Varaktighet
koko päivä
Pris
under 500€
Beskrivning och målsättning

SykeCon on Kiimingin kirjaston (Oulun kaupunginkirjasto) ja Kiimingin nuorisotalo Sykkeen yhteinen Kansallisen pelipäivän peli- ja mediatapahtuma, jonka tavoitteena on esitellä pelaamista harrastuksena, tarjota pelielämyksiä sekä tutustuttaa värikkääseen digimedia aikaan ja sosiaalisen median ilmiöihin. SykeCon tarjoaa tietoa ja työkaluja myös vanhemmille ja kasvattajille.

SykeConin 2014 ohjelmassa on "Pelitaitoa perheisiin - asiaa pelaamisesta ja pelikulttuurista" -luento, jonka pitää Pelitaito-kouluttaja Nuppu Soanjärvi (EHYT ry), pelien ja blogien esittelyjä kirjaston nuorten osastolla, mm. strategiapeli Dota2, geokätköily, Tumblr-blogi Mezzosoleil ja Kootut Murut -sisustus- ja tuunausblogi - sekä lauta-, konsoli- ja selainpelien pelipisteitä ja esittelyjä. Päivän aikana käydään myös Kimble- ja tanssipeliturnaukset sekä aarteenetsintää perheen pienimpien kanssa. Tapahtumaan on tilattu materiaalia niin Pelikasvattajien verkoston kautta kuin Nordic Game Day -organisaatiosta, mm. pelipalkintoja ja ikärajaheijastimia.

Tapahtuma järjestetään Kiimingin Syke-talossa la 15.11.2014, ja tavoitteena on, että tapahtumasta tulee toistuva, jokavuotinen tapahtuma lapsille ja nuorille.

Rekommenderad tidpunkt
Koulujen syys- tai kevätlukukaudella
Aktörer och samarbetsparter
Järjestäjinä toimivat Oulun kaupunginkirjasto sekä Oulun kaupungin nuorten palvelut: Kiimingin aluekirjasto ja Kiimingin nuorisotalo Syke, jotka sijaitsevat samassa kiinteistössä ja jakavat esim. yhteisen audiotorion. Tapahtuman sisältö on suunniteltu yhteistyössä yksittäisen bloggaajien ja peliharrastajien kanssa, lisäksi luentovaihtoehdoista on keskusteltu eri tahojen kanssa, esim. EHYT ry, Pelitaito-hanke, Suomen Vanhempainliiton VALOSA-hanke sekä Oulun kaupungin projektitoimiston kanssa.
Material som behövs och materialets användningsändamål
SykeConin tiedotukseen ja markkinointiin on pyritty panostamaan mm. laajalla printtimainonnalla (tulostettavat julisteet, infonäyttöjulisteet ja A5-kokoinen esite), tapahtuman harrastusesittelyihin toteutetaan tueksi PowerPoint-esitykset.
Tillstånd, avtal och upphovsrättsfrågor
Luennoitsija- ja esiintyjäsopimukset, myös kuvien näyttöoikeuteen on kiinnitetty huomiota.
Hur evenemanget eller idéen genomförs

Tapahtuma toteutetaan Kiimingin kirjaston lauantaiaukiolojen puitteissa klo 10-16. Tapahtumassa on sekä vapaasti käytettävissä olevia pelipisteitä, joissa tarjolla on niin lauta-, konsoli- kuin selainpelejä eri ikäryhmille suunnattuina (esim. kirjaston lasten osastolla on alle kouluikäisille suunnattuja pelejä, nuorisotalon puolella taas koululaisille ja lukiolaisille suunnattuja pelejä). Myös ikärajasuositukset ovat esillä selkeästi.

Lisäksi tapahtumaan on aikataulutettu tasatunnein Pelitaito-kouluttajan luento sekä neljä tapahtuman teemaan linkitettyä harrastusesittelyä.

Tapahtuman henkilökunnassa on sekä kirjaston henkilökuntaa että nuorisotalon henkilökuntaa.

I vilket skede borde man börja ordna evenemanget, motiveringar
Tapahtuman suunnittelu tulee aloittaa ajoissa, SykeCon 2014 on suunniteltu puoli vuotta, josta aktiivista suunnittelu- ja toteutustyötä n. 3 kuukautta. Organisaatioiden välinen yhteistyö, sisällön suunnittelu ja esiintyjien etsiminen vievät aikaa, lisäksi tiedotukselle tulee varata tarpeeksi aikaa: tällä erää tiedotus haluttiin käyntiin ennen syyslomaa, jolloin tapahtuman ohjelman tuli olla valmiina kuukautta ennen tapahtumaa.
Informering
Tiedotuksessa huomioidaan printtimainonta kirjaston omissa kanavissa, kaupunkiorganisaation sisällä sekä alueen muiden toimijoiden organisaatioissa. Tapahtumalle on laadittu sekä julisteet että esite. Lisäksi tiedotusta tehdään tapahtuman omalla Facebook-sivulla, kirjaston www-sivuilla ja sille on suunnitteilla myös pienimuotoinen Instagram-kampanja. Tapahtumapaikalle laaditaan opasteet ja aikataulut. Tapahtumasta pyritään saamaan jutut myös paikallismediaan.
Inverkan på annan verksamhet i biblioteket, t.ex. oväsen
Tapahtumalle tulee suunnitella koko päivän yhteinen aikataulu sekä määritellä vastuuhenkilöt kullekin toimintapisteelle. Lisäksi tapahtuman esiintyjistä ja heidän vieraanvaraisuudesta tulee huolehtia.
Det bibliotek som gjort evenemangsbeskrivningen och Kontaktuppgifter
Kiimingin kirjasto / Oulun kaupunginkirjasto
Kirjastonhoitaja Teija Heikkinen, teija.heikkinen@ouka.fi