Evenemangs- och idébank

Kirjailijaillat Käpylän kirjastossa

Beskrivning och målsättning

Käpylän kirjasto on järjestänyt menestyksellisesti jo yli kymmenen vuotta kirjailija- ja keskusteluiltoja yhteistyössä Käpylän kirjastoyhdistyksen kanssa. Käpylän kirjasto on perustanut kirjastoyhdistyksen yhteistyössä alueen eri järjestöjen kanssa vuonna 2002.

Kirjastoyhdistyksellä on tällä hetkellä yli 140 jäsenmaksua maksavaa tukijäsentä. Jäsenmaksuilla maksetaan mm. kirjailijailloista koituneita kustannuksia. Käpylän järjestöt voivat käyttää kirjaston tiloja myös kirjaston aukioloajan ulkopuolella omiin kokouksiinsa ja pienimuotoisiin kulttuuritilaisuuksiinsa.  Kirjastoyhdistyksen jäsenmaksuilla maksetaan  vakuutusmaksut, joilla korvataan kirjaston tiloille ja tekniikalle viikonloppukäytöstä  mahdollisesti aiheutuneet vahingot. Kirjastoyhdistys maksaa siis vakuutusmaksut kaikkien kirjaston tiloja ja esitystekniikkaa käyttävien Käpylän järjestöjen puolesta.

Kirjaston tilojen viikonloppukäyttäjäksi pääsevät  rekisteröityneet järjestöt, jotka allekirjoittavat yhteistyösopimuksen kirjaston kanssa. Sopimuksessa määritellään kummankin osapuolen vastuut. Järjestöillä on omat kulkukortit kirjastoon.

Kirjastoyhdistyksen hallituksen jäseninä on alueen kirjailijoita, toimittajia, yliopistoväkeä ja kirjastonjohtaja. Kokoonpano on mahdollistanut laajan kontaktiverkoston. Kirjasto ja kirjastoyhdistys ovat järjestäneet vuosien varrella satoja kirjailija- ja keskusteluiltoja kirjaston tiloissa. Vuonna 2014 on järjestetty jo kaksikymmentäviisi kirjailijailtaa. Käytännössä yhteistyö toimii siten, että kirjastoyhdistyksen hallitus ja järjestöt hoitavat tilat kirjastossa esityskuntoon - kantavat tuoleja, siirtelevät hyllyjä ja pöytiä ja lisäksi huolehtivat siitä, että tilat ovat järjestyksessä ja siistit seuraavaa kirjaston aukiolopäivää varten. Tilajärjestelyt eivät jää kirjaston henkilökunnan harteille.

Kirjailijailtoja on järjestetty kirjaston aukioloaikana ja muita tilaisuuksia kirjaston aukioloajan ulkopuolella.

 

Tällä reseptillä olemme keränneet parhaimmillaan yli kuusikymmentä innokasta kirjallisuuden ystävää per tilaisuus.

 

Kari Vante
kirjastonjohtaja
Käpylän ja Arabianrannan kirjastot
Helsinki

 

 

 

 

 

 

Det bibliotek som gjort evenemangsbeskrivningen och Kontaktuppgifter
Käpylän kirjasto, Väinölänkatu 5, 00610 Helsinki
kari.vante@hel.fi