Evenemangs- och idébank

Sateenkaarihylly - tapahtumana ja toimintana

Kategorier
kirjallisuus
sarjakuvat
sadut
elokuvat
historia
näyttelyt
asiakkaiden osallisuus ja yhteistyö
Målgrupp
kaikki asiakkaat
Beskrivning och målsättning

Sateenkaarihyllyn tavoitteena on parantaa halutun aineiston löydettävyyttä, edistää avoimuutta ja vahvistaa kirjaston roolia syrjintää vastustavana, kaikille avoimena paikkana. Hyllyn viesti on positiivinen. Se välittää tietoa ja tarinoita erilaisuudesta, tarjoaa samaistumisen kohteita ja mahdollisuuden ymmärtää.

Yksi tärkeä aineistoryhmä hyllyssä ovat Sateenkaariperheistä kertovat lastenkirjat, jotka ovat tärkeä väline opettaa lapsille moninaisuudesta. Tutkimusten mukaan syrjivät asenteet tarttuvat lapsiin hyvin varhaisella iällä, joten aihetta on tärkeä käsitellä yhdessä, tarinoiden ja keskustelun kautta. Myös omaa seksuaalista suuntautumista miettivät nuoret koetaan tärkeäksi asiakasryhmäksi. HLBTIQ-nuorten itsemurhariski on kansainvälisten selvitysten perusteella huomattavasti suurempi kuin heteronuorten keskuudessa.

Kallion Sateenkaarihylly perustettiin tammikuussa 2015 ja sitä kehitetään parhaillaan aktiivisesti. Sen aineistoa kartutetaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja uusista kirjoista tilataan tuplakappaleet, jotta teos on löydettävissä Sateenkaarihyllystä ja peruskokoelmasta, hyllytyksen mukaiselta paikaltaan. Lisäksi Sateenkaarihyllyn ympärille järjestetään tapahtumia ja näyttelyitä. Sateenkaarihyllyä koskevan viestinnän yhteydessä käytetään hashtagia #sateenkaarihylly, näin viestintä pidemmältä aikaväliltä on helposti löydettävissä.

Sateenkaarihyllyn aineisto on erikoiskokoelma, jonka kappaleet eivät ole varattavissa tai uusittavissa, siten varmistetaan aineiston kappalemäärän riittävyys. Kaikki Sateenkaarihyllyyn valitut teokset on merkitty signumilla SATEENKAARIHYLLY ja niissä on selkätarrana sateenkaari. Kirjastoon hankituista teoksista löytyy aina vähintään yksi myös varattavissa ja uusittavissa oleva kappale kirjastokimpan kokoelmista. Lahjoitukset sijoitetaan Sateenkaarihyllyn kokoelmaan.

Kokoelmaan voi tutustua sivustolla HelMet.fi ja tekemällä sanahaun: sateenkaarihylly, tai bit.ly-linkistä: http://bit.ly/sateenkaarihylly

Aktörer och samarbetsparter
- Kirjaston henkilökunta kehittää ja ylläpitää kattavaa kokoelmaa HLBTIQ-aineistoja, markkinoi erityiskokoelmaa ja organisoi tapahtumia
- Seta ry:ltä jaettavia esitteitä hyllyyn
- yhteistyötä voi ehdottaa erilaisille HLBTIQ-järjestöille
- asiakkaat voivat osallistua aineiston kehittämiseen ehdottamalla HLBTIQ-kirjoja jatkuvasti avoimen google-kyselyn kautta
Material som behövs och materialets användningsändamål
- kaunokirjallisuutta, tietoa, sarjakuvia, dvd-levyjä ja lastenaineistoa HLBTIQ-teemalla. Aineistoihin on hyvä lisätä signum-tieto ja kirjan päätyyn tarra (esim. sateenkaariväreissä), jotka kertovat, että ne kuuluvat Sateenkaari-kokoelmaan.
- esitteitä, jotka informoivat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asioista ja järjestötoiminnasta
Hur evenemanget eller idéen genomförs
  • Sateenkaarihyllylle etsitään kirjastosta sopiva paikka ja hylly nimetään haluamalla tavalla.

  • Nykyisestä kokoelmasta poimitaan HLBTIQ-aineistot ja ne merkitään päätetyllä tavalla (esim. signumissa hyllyn nimi, selkätarra jne.) Poiminnassa on hyvä katsoa, että hyllyyn ei joudu aineistoa, joka ylläpitää syrjiviä rakenteita (esim. eheytymistä käsittelevät kirjat on parempi jättää alkuperäiselle hyllypaikalleen). 

  • Seta ry:ltä pyydetään esitteitä HLBTIQ-teemoista

  • Kirjaston henkilökuntaa tiedotetaan hyllystä ja monista perusteluista sen pystyttämiseen. On tärkeää, että koko henkilökunta osaa vastata hyllyä käsitteleviin kysymyksiin.

  • Asiakkaille on hyvä avata verkkoon kyselypohja, jonne he voivat ehdottaa aineistoa hankittavaksi. 

  • Uusia HLBTIQ-aineistoja hankitaan tuplakappaleet, jotta samaa teosta olisi löydettävissä niin Sateenkaarihyllystä kuin omalta, luetteloinnin mukaiselta paikaltaan. Tavoite ei ole segrekoida aineistoa vaan lisätä sen löydettävyyttä.

  • Hyllystä tehdään lehdistötiedote ja siitä kerrotaan kirjaston verkkosivuilla.

  • Kirjasto voi järjestää hyllyn ohella sateenkaari-teemaisia tapahtumia, esim. kirjallisuuspiirejä, kirjajulkkareita, sateenkaari-satutunteja ja näyttelyitä. 

Informering
- tiedote paikalliselle lehdistölle
- tiedot hyllystä kirjaston verkkosivuille ja muihin sosiaalisen median kanaviin
- jos kirjasto haluaa tehdä aktiivista tiedotusta hyllyyn liittyen, voi se perustaa sille myös oman facebook-sivun, kuten Kallion kirjasto on tehnyt: www.facebook.com/sateenkaarihylly
- yhteydenotto paikallisiin HLBTIQ-järjestöihin
- asiakkaille verkkolomake, jossa voivat ehdottaa aineistoja, antaa palautetta ja jättää sähjköpostiosoitteensa tapahtumien ilmoittelua varten
Det bibliotek som gjort evenemangsbeskrivningen och Kontaktuppgifter
Kallion kirjasto
Anki Mölläri, anki.mollari(a)hel.fi ja Janne Palander, janne.palander(at)hel.fi