Biblioteksstatistiken 2018 som infografik till förfogande

Antti Elomaa från Vallgårds bibliotek i Helsingfors har i år liksom i fjol gjort infografiker av nyckeltalen i biblioteksstatistiken.  Infografikerna finns på finska, svenska och engelska. De kan skrivas ut eller användas på webbsidor.

Infografikfilerna på Google Drive