IFLA:s riktlinjer för folkbiblioteksservice för barn och unga 0–18 år nu på svenska

IFLA:s riktlinjer för folkbiblioteksservice för barn och unga 0–18 år är tänkta som ett stöd för barnbiblioteksutveckling i alla IFLA:s medlemsländer. Svensk biblioteksförening har låtit översätta riktlinjerna till svenska.

I riktlinjerna länkas till de engelskspråkiga manifest och riktlinjer som IFLA har. Om man vill läsa dem i svensk översättning finns de i rapporten Bibliotekens internationella manifest och riktlinjerna om skolbibliotek och kompetensutveckling finns även de på svenska.

IFLA:s riktlinjer för folkbiblioteksservice för barn och unga 0–18 år (PDF)