Ändringar i villkoren och begränsningarna för statsunderstöd

Det kommer att ske ändringar i villkoren och begränsningarna för undervisnings- och kulturministeriets allmänna och specialunderstöd. Ändringarna som gäller specialunderstöden träder i kraft den 1 augusti 2019 och ändringarna som gäller de allmänna understöden från och med den 1 januari 2020. Det innebär att ändringarna tillämpas på ansökningarna under hösten.

Mera information på UKM:s sidor