Sverige har fått en biblioteksstrategi

I Sverige har man i många år arbetat med att producera en nationell biblioteksstrategi. Nu är strategin Demokratins skattkammare – förslag till en nationell biblioteksstrategi publicerad och den överlämnades den 7 mars till kultur- och demokratiministern Amanda Lind.

Du kan bekanta dig med strategin och bakgrundsrapporterna på Kungliga bibliotekets webbsidor. Där hittar du också ett reformpaket med förslag kopplade till biblioteksstrategin och bakgrundsrapporter och filmer.

På sidan kan du också titta på dokumentärfilmen Demokratins skattkammare: Jakten på Selma Lagerlöf, som tagits fram som ett komplement till strategin.

Ladda ner biblioteksstrategin och bakgrundsmaterialet här: https://www.kb.se/biblioteksstrategi