Samlingar och databaser

Du kan söka bland bibliotekens eller arkivens material med hjälp av flera olika tjänster. Nedan några viktiga tjänster och på sidan Databaser och register hittar du fler. Tips på var du kan hitta musik finns på sidan Bibliotekens musiktjänster. I databaserna hittar du information och källor med hjälp av till exempel ämnesord eller upphovsmannens namn. Om ett verk inte finns i ditt eget biblioteks samlingar kan du be om ett fjärrlån. Tjänsten Samsök/Söksam har tagits ur bruk. Om du vill söka i flera biblioteks kataloger samtidigt kan du istället använda Finna.fi. I Finna.fi finns specialsökningar för Allmänna bibliotekens material i Finna.fi, för Fjärrlånebibliotek för allmänna bibliotek  och för Bibliotek som erbjuder ett brett utbud av svenskspråkigt material
Information om det nationella e-biblioteket hittar du på tjänstens webbplats. 

 

Finna.fi

Bibliotekens, museerna och arkivens material. Här finns också bilder, filmer och lärresurser.

Materialpaket avsedda för undervisningsbruk

Finna Klassrum och öppna lärresurser erbjuder materialpaket avsedda för allt från småbarnspedagogik till yrkesutbildning. 
 

Nationalbibliotekets digitaliserade tidningar och böcker

Tidningar som utkommit i Finland fram till år 1940 till fritt förfogande. Du kan söka artiklar med sökord.

Kommunbibliotekens digitaliserade material

Gamla böcker, bilder och tidningar som har digitaliserats av allmänna bibliotek. Tjänstens gränssnitt är finskpråkigt, men tjänsten innehåller också en del svenskspråkigt material. Materialet är fritt tillgängligt och du kan länka till det.

Kalles och Keijos biblioteksklasser