Biblioteken.fi förnyas – tjänsteavbrott 14.12.2022

Webbplatserna Biblioteken.fi, Kirjastot.fi, och Libraries.fi förnyas. Detta orsakar ett tjänsteavbrott den 14.12.2022. Avbrottet gäller också tjänsten Fråga bibliotekarien. Vi beklagar de olägenheter som avbrottet kan förorsaka

I samband med förnyelsen av webbplatsen arrangeras sidorna på ett nytt sätt. Användargränssnittet ändras till att fylla tillgänglighetsrekommendationerna och mobilanvändning underlättas.

I samband med förnyelsen förenklas också grupperingen av nyheter och meddelanden som man kan beställa till sin e-post.

Vi avstår från termen Fackkalendern 

På den förnyade webbplatsen använder vi inte längre termen Fackkalendern, men på Biblioteken.fi kan man fortfarande publicera nyheter, meddelanden och annonser om fortbildningar och arbetsplatser. Om du har prenumererat nyheterna och meddelanden får du dem till din e-post liksom tidigare. Också Fortbildningskalendern kommer att fungera liksom tidigare.

De svenskspråkiga meddelandekategorierna är:

  • Nyheter
  • Meddelanden och kampanjer
  • Fortbildning och seminarier
  • Lediga arbetsplatser

Kategorin Meddelanden och kampanjer motsvarar den gamla kategorin Verktyg för bibliotek och nationella meddelanden. De som har beställt meddelanden från den här kategorin kommer i fortsättningen att få meddelanden från kategorin Meddelanden och kampanjer. Om förändringar gällande de finskspråkiga kategorierna i nyheten Kirjastot.fi uudistuu – käyttökatko 14.12.2022

Kontrollera dina beställningar

Du kan kontrollera dina beställningar efter att de nya sidorna publicerats. Logga in via Logga in-länken uppe till höger. Då ser du dina beställningar under fliken prenumerationer.

Beställ meddelanden från Biblioteken.fi

Ifall du inte beställt några meddelanden från Biblioteken.fi och inte har inloggningsuppgifter kan du registrera dig via länken Logga in. När du registrerat dig och loggat kan du beställa meddelanden under fliken Prenumerationer på Min sida.