Biblioteksnyheter från världen (10.5.-21.5.2021)

På Biblioteken.fi publicerar vi varannan vecka en nyhetssammanfattning med biblioteksnyheter från världen. I sammanfattningen berättar vi om intressanta internationella nyheter, bloggtexter och evenemang inom biblioteksbranschen. De flesta nyheter och evenemang är engelskspråkiga.

Nyheter och bloggar

  • Jane Cowell skriver i sin artikel Medium om att leda bibliotek under corona-tiden och på väg mot det nya normala.
  • Andra delen av IFLA sektionens Library Buildings and Equipment Library Design Matters! –webbinarieserie har nu publicerats. Temat för webbinariet är bibliotekens utomhusutrymmen. Mer information om seminariet på evenemangets sidor.
  • I Ottawa i Canada byggs ett nytt, stort allmänt bibliotek. Vid planeringen av byggnaden har man använt sig mycket av deltagande planeringsmetoder. De slutliga planerna för den kombinerade arkiv- och biblioteksbyggnaden har nu publicerats. Du kan bekanta dig både med bakgrunden till projektet och de fantastiska bilderna på byggprojektets webbsidor.
  • New York Public Library påbörjar ett projekt rörande mental hälsa tillsammans med Columbias universitet och medborgarorganisationen National Black Leadership Commission on Health. Syftet med projektet är att hjälpa Newyorkbor i de områden som drabbats hårdast av Coronan. Målet är att trygga tillgången till mentalhälsotjänster också för de allra mest utsatta invånarna.
  • #1lib1ref-kampanjen strävar till att uppmuntra biblioteksanställda att delta i redigeringen av Wikipedia. I år är temat att kontrollera och lägga till källhänvisningar. Idén är att utmana biblioteksprofessionella att delta i utvecklingen av innehållet i Wikipedia och på så sätt förbättra det fria lexikonets korrekthet och tillförlitlighet.
  • I en tidigare Biblioteksnyheter från världen-artikel nämndes en stor intervju-undersökning som gjorts i Danmark. I undersökningen tillfrågades danskarna om hur biblioteket inverkar på och påverkar deras liv. Förutom forskningsrapporten har man nu också översatt en handbok. Med hjälp av ”påverkningskompassen” kan biblioteken genomföra egna undersökningar enligt den danska modellen om bibliotekens påverkan,
  • New York Public Library erbjuder STEAM-innehåll åt barn och ungdomar. STEAM är en förkortning av orden Science, Technology, Engineering, Art, och Maths. Förutom evenemang erbjuder New Yorks bibliotek videoinnehåll som fritt får användas.
  • I Storbritannien har biblioteken kontrollerat sina corona-anvisningar och praxis. Till exempel har man avstått från den karantän av återlämnade böcker, som man tidigare haft. Libraries Connected har på sina sidor publicerat guiden Library Service Recovery Toolkit till hjälp inför öppnandet av de fysiska tjänsterna i biblioteken i England, Wales och Nordirland.
  • I den nära Berlin belägna tyska staden Teltow har man börjat låna ut frön. Kunderna kan låna frön för sina egna odlingar, och när växterna som växt från fröna börjar producera egna frön, så ”återlämnar” kunderna fröna de lånat. Idéen med projektet är att förutom att stöda biblioteksbesökarnas trädgårdsintresse, också att främja odlingen av traditionella växter och biodiversitet och väcka miljömedvetenhet. Artikeln är tyskspråkig.

Evenemang