En kostnadsredogörelse för bibliotekens e-material har färdigställts 

E-biblioteksprojektet utredde den nuvarande verksamhetsmodellens kostnader för övergången till kommunernas gemensamma e-bibliotek. På bibliotekens e-material användes 0,80 euro per finländare under 2021.

Ungdomar lyssnar på en ljudbok
Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää

 Enkäten skickades till alla allmänna bibliotek som erbjuder e-samlingar. I Finland finns totalt 32 e-samlingar. Största delen av dem är gemensamma för flera kommuner (23 stycken). Mest kända är Helmet-biblioteken i huvudstadsregionen och Pohjoisen eKirjasto som omfattar 55 kommuner. En del av e-samlingarna erbjuds av en enskild kommun (9 stycken), till exempel Siilinjärvi och Vasa.    

Av enkätsvaren framgår att bibliotekens kostnader för e-material under 2021 uppgick till totalt 4,3 miljoner euro. E-material och plattformar för dem skaffades med totalt 3,5 miljoner euro och personalkostnaderna för servicen i sin tur var ungefär 785 000 euro. För varje finländare användes alltså knappt en euro (0,80 euro) på e-materialtjänster.     

Mest skaffades e- och ljudböcker (1,5 miljoner euro), e-tidningar (0,8 miljoner euro) samt musik och filmer (0,4 miljoner euro). Kostnaderna för plattformar för e-böcker samt för e-tidningspaket och plattformar för dem uppgick i sin tur till totalt 0,9 miljoner euro. En del av biblioteken använder upp till tio olika plattformar.    

E-materialtjänsterna sysselsatte totalt cirka 18 årsverken på biblioteken. I de största bibliotekssammanslutningarna användes 1–4 årsverken för e-materialtjänster. Mest arbetstid användes för användarutbildning (10 årsverken) och materialval (3 årsverken).     

Personalkostnaderna var anmärkningsvärt små, eftersom endast 5 promille av alla årsverken på biblioteken användes på e-materialtjänsterna. Det är möjligt att biblioteken har underskattat arbetstimmarna som gjorts. Plattformskostnaderna var däremot mycket höga. Detta tyder på att biblioteken för närvarande anskaffar tjänsterna till största delen färdiga, som köpta tjänster.   

I e-biblioteksprojektet genomförs ett gemensamt e-bibliotek för alla bibliotek och kommuner i Finland, som ska tas i bruk i början av 2024. Det nya e-biblioteket förbättrar e-materialens tillgänglighet och kundernas användarupplevelse samt minskar överlappande arbete på biblioteken.  För tillfället är bibliotekens e-samlingar indelade i 32 olika helheter med olika stort utbud, och de används på flera olika plattformar. Plattformarna köps också separat för varje helhet.     

Exakt information om kostnaderna för e-material har inte funnits tidigare. Enkätens svarsprocent var 95 procent (räknad enligt kommunernas invånarantal). 

Webbplatsen för e-biblioteksprojektet