E-biblioteksprojektet siktar på ett e-bibliotek med ”allt i en lucka”

E-biblioteksprojektet upphör i slutet av år 2023. Därefter tar Nationalbibliotekets e-biblioteksenhet över utvecklingen av e-biblioteket. 
Kontaktuppgifter

Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää

I e-biblioteksprojektet genomförs ett gemensamt e-bibliotek för Finlands allmänna bibliotek och kommuner. 
 
Finländarna älskar sina bibliotek och en av bibliotekens viktigaste uppgifter är att erbjuda berättelser, information och upplevelser till alla på ett jämlikt sätt. Det nya e-biblioteket ger alla finländare lika möjlighet att använda bibliotekens digitala innehåll.  
 
Det nya e-biblioteket underlättar även kundernas användarupplevelse och bibliotekens arbete. För närvarande är bibliotekens e-materialsamlingar uppdelade på flera olika plattformar som är svåra att använda och vars åtkomst beror på hemkommunen. 
 
I projektet planeras en ny organisation tillsammans med biblioteksfältet, förhandlas och skapas en ny licensmodell med materialens upphovsrättsinnehavare och utvecklas en plattform via vilken e-biblioteket används i framtiden. 
 
Målet är att kunderna ska kunna använda det gemensamma e-biblioteket från och med 2024. I det första skedet är det tänkt att e-biblioteket ska inkludera e-böcker, elektroniska ljudböcker och faksimiltryck av e-tidningar. Tekniken utformas så att annat material vid behov kan inkluderas senare.   
 
Bakom projektet finns ett digimediaprojekt som avslutades 2021. Du kan bekanta dig med sammanfattningen och rekommendationerna utifrån utredningsarbetet på adressen kirjastot.fi/digimediahanke. E-biblioteksprojektet vidareutvecklar de åtgärder som rekommenderades i digimediaprojektet. 
 
E-biblioteksprojektet pågår i cirka två år mellan den 1 september 2021 och december 2023. Undervisnings- och kulturministeriets projektfinansiering är säkrad fram till den 31 december 2022.   

Logo