Ett tekniskt pilotprojekt för e-biblioteksprojektet har inletts

Det tekniska pilotprojektet för e-biblioteksprojektet inleddes måndagen den 24 oktober. I det tekniska pilotprojektet testas tillsammans med utvalda aktörer hur lån, reservation och återlämning av material fungerar på en målarkitektursenlig plattform som samlar ihop materialet.

I det tekniska pilotprojektet för e-biblioteket testas BookBites, som representant för SaaS-plattformar och Library Simplified, som representant för plattformar med öppen källkod. SaaS står för Software as a Service, det vill säga mjukvara som tjänst. Öppen källkod (open source) är ett sätt att utveckla och dela datorprogram så att både idéer och genomföranden är tillgängliga för och kan utnyttjas av alla.

Bibliotekspersonal från Åbo och Jyväskylä deltar i testningen. Bibliotekspersonalens erfarenheter spelar en mycket viktig roll när den tekniska plattformen för det gemensamma e-biblioteket väljs.

Båda plattformarna i pilotprojektet är halvfärdiga och den slutliga plattformen kan avvika mycket från dem som testas. Syftet är att testarna endast ska överväga om det är meningsfullt att vidareutveckla plattformen och beakta utlånings-reservations- och återlämningskretsloppet. Testarna bedömer de alltså om det är vettigt att grunda det kommande e-biblioteket på plattformen. De versioner som testas ser till exempel visuellt inte alls ut som vad det färdiga e-biblioteket kommer att se ut.

Testarna fyller i ett frågeformulär där de evaluerar bland annat om användningen av applikationen är smidig och snabb, hur väl applikationerna fungerar med olika anordningar och webbläsare, om användargränssnittet är tydligt och fungerande, om material öppnas och laddas rätt och om material kan läsas, lånas och återlämnas.
Det tekniska pilotprojektet avslutas den 7 november 2022.

Målet är att ännu under det innevarande året besluta om e-biblioteksprojektet ska gå vidare med SaaS-lösningen eller lösningen med öppen källkod.

Läs mer om e-biblioteksprojektet