Nationalbibliotekets strategi för 2021–2030

Nationalbibliotekets strategi för 2021–2030 ger ett starkt stöd åt undervisnings- och kulturministeriets mål att få utbildning, kompetens, vetenskap och teknik att verka för människors och samhällets bästa. Nationens kollektiva minne är en samhällelig resurs som utgör grunden för vår verksamhet. Nationalbibliotekets samhälls- och forskningsrelaterade betydelse bygger på unika material och nättjänster.

Läs mera om Nationalbibliotekets strategi för 2021–2030 på Nationalbibliotekets webbplats.