Ny publikation: ”Det breda uppdraget - Utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland”

Utredningen ”Det breda uppdraget - Utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland” publicerades 20.1.2020.

Maria Grundvall, informatiker på Grankulla stadsbibliotek har gjort utredningen på initiativ av Finlands svenska biblioteksförening och Regionförvaltningsverket . Utredningen finansierades av Svenska kulturfonden.

Utredningen behandlar vilken inverkan den nya lagen om allmänna bibliotek haft på bibliotekens personalrekrytering i tvåspråkkiga kommuner. I utredningen påvisas att de allmänna biblioteken efter lagändringen i allt lägre grad kräver traditionell biblioteksbehörighet. Biblioteksutbildning ses nu ofta som meriterande i stället för behörighetsgivande, eller efterfrågas inte alls. Biblioteken betonar personliga och sociala kompetenser i sin rekrytering, snarare än yrkesteknisk kompetens.

Utredningen behandlar också lagändringens eventuella effekter på den svenskspråkiga biblioteksutbildningen och i slutet listas ett antal åtgärdsförslag riktade till olika instanser.

Publikationen finns att ladda ner på Kulturfondens sidor:

”Det breda uppdraget - Utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland" (PDF)