Regionförvaltningsverkets information till kommunerna och biblioteken 6.5

Biblioteken och coronaviruset

Under sina förhandlingar 4.5.2020 fattade regeringen beslut om att stegvis avveckla följande restriktioner gällande biblioteken:

• Biblioteken tillåts omgående låna ut böcker och annat material.
• Från och med den 1 juni får offentliga lokaler såsom bibliotek öppna kontrollerat och gradvis.

Närmare information: Statsrådets meddelande

Utlåningen av material från biblioteken

Biblioteken kan omgående påbörja utlåning av material som hämtservice (sk. take awayutlåningsverksamhet). Alla andra utrymmen än de som är nödvändiga för denna utlåningsverksamhet ska ändå vara stängda. Vistelse eller annan verksamhet i bibliotekens lokaler tillåts inte före 1.6.2020. Kommunerna kan enligt egen tidtabell påbörja utlåningen av reserverat material på biblioteken i enlighet med rekommendationerna för säkerhet och hygien.

Se noggrannare information om arbetarskydd, riskgrupper, hygien, städning mm.:

Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Arbetshälsoinstitutet
Regionförvaltningsverkets Arbetarskydd

Det kontrollerade öppnandet av biblioteken från och med 1.6.2020

Med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar sänder social- och hälsovårdsministeriet regionalförvaltningsmyndigheterna ett styrningsbrev om ett kontrollerat öppnande av offentliga lokaler för att förhindra spridning av smittsam sjukdom med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar