STT: Användningen av bibliotekens e-material ökar i snabb takt –

STT 23.2.2020:

Användningen av bibliotekens e-material ökar i snabb takt – ett gemensamt e-bibliotek skulle göra utbudet tillgängligt för alla finländare

Användningen av bibliotekens e-material nådde rekordnivåer år 2020. Undantagsförhållandena under coronatiden har bidragit till detta, men vi har sett en stigande trend ända sedan 2014. I nuläget finns dock en ojämlikhet mellan finländarna i fråga om biblioteken, eftersom tillgången till e-material beror på vilken kommun man bor i. Projektet för digitala medier på biblioteken, som har som mål att skapa ett gemensamt e-bibliotek, vill bland annat åtgärda detta missförhållande.

Läs hela pressmeddelandet