Svara på enkäten om De allmänna bibliotekens digiprojekt i Nyland

Borgå stadsbibliotek har genomfört De allmänna bibliotekens digiprojekt inom Nylands region 2019-2020. Målet med projektet har varit att utveckla personalens kompetens och stärka en verksamhetsmodell som bygger på nätverk. Nu samlar vi information om hur vi lyckats uppnå våra mål. 

Enkäten kan besvaras anonymt t.o.m. 31.1.2021. Den som vill kan lämna sina kontaktuppgifter på en separat blankett, dessa uppgifter kan inte kopplas till svaren. Alla som lämnat sina kontaktuppgifter deltar i utlottningen av söta överraskningspriser.

Svara på enkäten

 

Ytterligare information

Elina Karioja, informatiker

elina.karioja@porvoo.fi