De fem första medarbetarna har rekryterats till Nationalbibliotekets e-biblioteksenhet

Kommunernas gemensamma e-bibliotek öppnar för allmänheten 23.4.2024. E-biblioteksprojektet har hittills letts av Helsingfors stadsbibliotek och finansierats av Undervisnings- och kulturministeriet. Då projektet avslutas i slutet av 2023 övergår ansvaret för utveckling och upprätthållande av e-biblioteket till Nationalbiblioteket från och med den 1 januari 2024.

Nationalbiblioteket har nu rekryterat de fem första medarbetarna till sin nygrundade e-biblioteksenhet. Annastiina Louhisalmi har valts till servicechef och inleder sin anställning 1.12.2023.

De övriga rekryteringarna är:

  • Systemexpert Pekko Sams (infrastruktur), inleder sin anställning 1.11.2023
  • Informationsspecialist Anna Tuomikoski (samlingar), inleder sin anställning 1.1.2024
  • Informationsspecialist Marja Hjelt (koordinering av bibliotekssamarbete), inleder sin anställning 1.1.2024
  • Informationsspecialist Outi Tommila (kommunikation), inleder sin anställning 1.2.2024

Nationalbiblioteket kommer också att rekrytera en systemchef och flera systemspecialister till e-biblioteksenheten.