De nominerade för barn- och ungdomslitteraturens lättlästpris Klara tillkännages

Lättlästpriset Klara delas ut för första gången. De nominerade barn- och ungdomsböckerna för 2024 har tillkännagivits. De är: Marja-Leena Tiainen Gangsterin poika (Avain), Päivi Lukkarila Kuinka saavutetaan zanshin (Nokkahiiri), Tuomas Kilpi Inka (Oppian), Nora Lehtinen Ainon ja Matiaksen talvipuuhat (Pieni Karhu) och Magdalena Hai Kuolleiden kirja (Avain), som omarbetats till lättläst version av Riikka Tuohimetsä.

De nominerade valdes bland inhemska lättlästa barn- och ungdomsböcker som utkommit 2022-2023. Juryn består av medlemmar från bibliotekens nationella expertnätverk Lanu-neuvosto och BU-gruppen samt en utomstående expert på lättläst litteratur. Till juryn hör Meri Markus (ordförande), Päivi Joentausta, Viivi Kilpeläinen, Mari Karvonen, Heidi Jägerskiöld och Riikka Törnroos.

Klarapriset delges en mångsidigt förtjänstfull finsk- eller svenskspråkig lättläst barn- eller ungdomsbok. Syftet med priset är att främja lättläst litteratur för barn och unga och påminna om det ständigt växande behovet av sådan litteratur samt synliggöra det läsfrämjande arbete biblioteken gör. 

Klaraprisets vinnare utses av juryn. Prissumman finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet som en del av Seinäjoki stadsbiblioteks specialuppdrag. Bland de nominerade verken ordnas också en läsartävling på jurymedlemmarnas bibliotek. Vinnaren tillkännages 19:e mars på ett öppet tillfälle för alla intresserade på Borgå stadsbibliotek.