Klara-priset

Klara-priset delas ut vartannat år till en mångsidigt förtjänstfull finsk- eller svenskspråkig lättläst barn- eller ungdomsbok. Det första priset delas ut år 2024. Syftet med priset är att främja lättläst litteratur för barn och unga, påminna om det ständigt växande behovet av sådan litteratur samt synliggöra det läsfrämjande arbete biblioteken gör.

Regler

 1. Lättlästpriset Klara för barn- och ungdomslitteratur delas ut till en mångsidigt förtjänstfull finsk- eller svenskspråkig lättläst barn- eller ungdomsbok utgiven i Finland. 
 2. Priset delas ut vartannat år på våren, under mars månad. Det första priset delas ut år 2024.
 3. Prissumman är 1000 euro och fördelas jämnt mellan bokens upphovspersoner (författaren, återberättaren och illustratören). Priset finansieras av Undervisnings- och Kulturministeriet som en del av Seinäjoki stadsbiblioteks specialuppdrag att stöda barn och ungas läsande och läskunnighet genom biblioteken. 
 4. I Tävlingen kan i Finland publicerade verk delta som 
  • är skrivna som lättlästa böcker eller bearbetade till lättläst 
  • har beviljats den nationella symbolen för lättläst.
  • är utgivna utgivna inom två år före datumet för prisutdelningen
  • representerar vilken litterär genre som helst
 5. En representant för Seinäjokis specialuppdrag sammankallar prisjuryn, som består av medlemmar från Lanu-neuvosto och Bu-gruppen. Dessutom kan 1-2 utomstående experter på lättläst litteratur ingå i gruppen. 
 6. Från listan på de nominerade verken, sammanställd av Seinäjokis specialuppdrag, väljer Prisjuryn högst fem stycken finalister, som publiceras ungefär en månad före den egentliga vinnaren tillkännages. Prisjuryn utser en av finalisterna till den slutliga vinnaren. Dessutom ordnar jurymedlemmarna läsaromröstningar om finalisterna i sina egna bibliotek. Läsarnas favorit belönas också med ett pris, om vilket ett separat beslut fattas. Det här priset kan också finansieras av en utomstående organisation, ett företag osv. 
 7. Prisjuryn ska sträva efter enhälliga beslut. Om juryn är oenig, väljer man vinnaren genom omröstning. 
 8. Beslut om ändring av dessa regler fattas av Lanu-neuvosto och Bu-gruppen tillsammans med Seinäjokis specialuppdrag.