E-bibliotekets arbetsgrupper fylldes med biblioteksfolk från hela Finland 

I oktober 2023 öppnade e-biblioteksprojektet ansökan riktad till biblioteksexperter för e-bibliotekets arbetsgrupper. I slutet av oktober hade 86 sakkunniga från bibliotek runtom i Finland sökt till arbetsgrupperna. Alla sökande fick plats i någon av de arbetsgrupper som satts som önskemål i anmälningsskedet. Målet var att arbetsgrupperna skulle få medlemmar från olika delar av Finland och från bibliotek av olika storlek. Det här förverkligades på ett fint sätt. 

E-biblioteket är en gemensam tjänst för alla de kommuner som är med i e-biblioteket. Kommunerna svarar också för de uppgifter i e-biblioteket som kräver sakkunskap om bibliotek och därför behövs arbetsgrupperna. I arbetsgrupperna hörs biliotekens röst och kompetens. Uppgifterna är tidsbestämda och medlemmarna byts ut vartannat år. 

De arbetsgrupper som arbetar med val av material påbörjar sitt arbete först. För dem ordnar man ett stort gemensamt möte i december. Under detta möte väljs ordförandena för arbetsgrupperna som i sin tur formar arbetsgruppen för beståndet. Arbetsgruppen för beståndet har som sitt ansvar att utforma samlingspolicyn och hur materialbudgeten fördelas mellan olika slag av material i samarbete med e-bibliotekets ansvariga informationsexpert Anna Tuomikoski

I samband med att arbetsgruppen för beståndet har sitt första möte i början av januari 2024 bestäms hur långa lånetider e-biblioteket har, mängden reserveringar och andra kundspecifika förordningar. 

Arbetsgruppernas arbete koordineras av Marja Hjelt som börjar som informationsexpert vid Nationalbibliotekets e-biblioteksenhet. Hon har skickat epostmeddelande med förslag på tidpunkter för mötet till alla som valts till arbetsgrupperna och de som valts till arbetsgruppen för materialurval. 

Marja och Anna kan man kontakta redan nu genom arbetseposten på deras kommande arbetplats: marja.hjelt@helsinki.fi och anna.tuomikoski@helsinki.fi. De börjar officiellt sitt arbete vid Nationalbiblioteket i början av januari 2024.

E-bibliotekets arbbetsgrupper och medlemmar som valts: 

Arbetsgrupperna för materiaurval 

Finskspråkig barn- och ungdomslitteratur 

Anita Viinamäki, Björneborg  
Samu Eve, Helsingfors  
Armi Rasilainen, Kemi  
Helmi Boren, Mäntyharju  
Tuula Keula, Jyväskylä  
Sara Kokkonen, Tusby  
Tuija Mäki, Tammerfors  
Marjukka Peltonen, Esbo  
Kaarina Sainio, St Karins  
Unna Tuisku-Numminen, Loimaa  
Suvi Katves, Joensuu  

Finskspråkig skönlitteratur för vuxna 

Marianne Lindblad, Borgnäs  
Ritva Niemi, Virdois  
Erika Parkkonen, Träskända  
Nanna Hakala, Ikalis  
Marjo Lahdenranta, Kouvola  
Elina Hokkanen, Seinäjoki  
Tarja Korhonen, Ackas  
Mikko Heliölä, Sibbo  
Heidi Ådahl, Nurmijärvi  
Kristiina Merilahti, Hangö  
Terhi Lehti, Lahtis  

Finskspråkig facklitteratur 

Sini Mäkinen, Seinäjoki  
Tatu Kaihua, Joensuu  
Antti Määttänen, Jyväskylä  
Maria Kotila, Helsingfors  
Annika Jolkkonen, Kaavi  
Sani Kuosmanen, Tusby  
Katja Savolainen, Lempäälä  
Janne Pitkonen, Lieksa  
Paula Mäkelä, Villmanstrand  

Tidskrifter och annat material 

Harri Hokkanen, Vanda  
Outi Matikainen, Tammerfors  
Jani Ikonen, Seinäjoki  
Tuija Kalke, Helsingfors  
Hanna Pentti, Tavastkyrö  

Svenskspråkig litteratur 

Ann-Helen Grundström-Karlsson, Lovisa  
Emilia Lall, Korsholm  
Heidi Jägerskiöld, Kimitoön  
Susanna Aarva, Kimitoön  
Paula Roselius, Kyrkslätt  
Tina Wigg, Helsingfors 

Litteratur på andra språk 

Jan-Erik Ylitalo, Björneborg  
Mari Lankinen, Esbo  
Sonja Belinskij, Träskända  
Tiina Mäntylä, Rovaniemi  
Kirsi Siika-aho, Helsingfors 
Maija Suoyrjö, Åbo  
Lia Gasbarra, Vanda  
Mariliis Kuukuma, Helsingfors 
Olga Haataja, Rovaniemi  


Arbetsgruppen för användarstöd 

Ritva Nikola, Uleåborg  
Juha Hälinen, Jyväskylä  
Tove Selkälä, Borgå  
Anni Rajala, Åbo  
Lissu Rossi, Kuopio  
Annika Helastila, Kervo 
Paula Moisio, Kangasala  
Pauli Jylhänkangas, Suomussalmi  
Irina Halminen, Joensuu  
Salla Elo, Nurmijärvi  
Tuula Helve, Nurmijärvi  

Arbetsgrupp för hemsidan 

Laura Kärpijoki, Helsingfors 
Anna Kainulainen, Jyväskylä  
Elina Niemi, Outokumpu och Polvijärvi  
Katja Kononoff, Sibbo  
Nina Leppälä, Hangö  
Sirja Pohjonen, Vanda  
Lia Gasbarra, Vanda  
Venla Virhiä, Tammerfors  
Siina Tiuraniemi, Helsingfors 
Heidi Eriksson, Tammerfors  

Arbetsgruppen för kommunikation och marknadsföring 

Leena Purma, Kontiolahti  
Anna Pakka, Vasa  
Laura Tyysteri, Åbo  
Tuomo Lindfors, Idensalmi  
Taru Toikkanen, Konnevesi  
Janne Blomqvist, Lundo  
Seija Kivelä, Borgå  

Arbetsgrupp för användarutbildning / kundrådgivning  

Kirsi Mäkelä, Borgå  
Liisa Tastula, Rovaniemi  
Mira Rissanen, Lahtis 
Anna Roos, Enare  
Jaana Jauhiainen, Kuopio  
Sari Suomela, Tammerfors 
Iris Kärner-Kupiainen, Helsingfors 
Laila Uusitalo, Valkeakoski  
Sari Santala, Sibbo