E-böcker och digitala tidskrifter i de allmänna biblioteken 2022

Planeraren för Konsortiet för de allmänna biblioteken Marja Hjelt har tillsammans med tjänsteleverantörerna av e-material för bibliotek samlat ihop statistik över användningen av e-böcker och ljudböcker, samt digitala tidskrifter i de allmänna biblioteken i Finland år 2022. Tillsammans med e-biblioteksprojektet gjorde man infografer baserade på statistiken från ifjol. Biblioteken kan använda dessa infografer i sin egen kommunikation. 

I Finland finns det för närvarande 39 regionala e-boksamlingar och en nationell digital samling för barn och ungdomar. Storleken på samlingarna varierar mellan 200 och 20 000 titlar. 

”Ur siffrorna framgår det tydligt bland annat hur ojämlik situationen för närvarande är på olika håll i Finland då det gäller utbudet av e-material. Det finns biblioteksnätverk där det finns över 10 000 titlar att låna och enskilda kommuner där utbudet av e-material är mindre än 1000 titlar”, säger Marja Hjelt. 

I och med att kommunernas gemensamma e-bibliotek öppnas i början av år 2024 är det meningen att den här ojämlika situationen ska rättas till. Under det innevarande året besluter kommunerna om att ansluta sig till det gemensamma e-biblioteket. 

Ljudboken har gått om e-boken i popularitet

År 2022 lånades e-böcker och ljudböcker totalt 1,59 miljoner gånger. Fastän det finns färre ljudböcker än e-böcker i de allmänna bibliotekens samlingar lånas de mer och cirkulationen är snabbare. Cirkulationen för en ljudbok är i medeltal tio lån per år, medan en e-bok lånas åtta gånger i året. En fysisk bok lånas i medeltal fyra gånger och en cd-ljudbok två gånger i året. 

Biblioteken har haft ljudböcker redan sedan år 2015. För många kan det här komma som en överraskning eftersom ljudboken kommersiellt slog igenom först år 2019, när prenumerationstjänsterna för e-böcker kom ut på marknaden. Också för biblioteken var år 2019 ett genombrottsår eftersom det var då antalet ljudbokslån första gången översteg antalet e-boklån. 

Digitala tidskrifter är bibliotekens populäraste e-produkt

I Finland läste man år 2022 bibliotekens digitala tidskrifter sammanlagt 6,4 miljoner gånger. 

”Ur statistiken framgår det tydligt att antalet lån av digitala tidskrifter ökar kraftigt. En viktig observation är att 90 % av de digitala tidskrifterna läses utanför bibliotekens lokaler, det vill säga de digitala tidskrifter som går att läsa på distans är betydligt populärare än de som man endast kan läsa i bibliotekslokalen”, påpekar Hjelt. 

I alla Finlands allmänna bibliotek kan man sammanlagt låna ca 8000 tidningar, ca 100 inhemska tidskrifter och mer än 250 inhemska tidningar. Utländska tidskrifter och dagstidningar finns att läsa i 182 kommuner och inhemska dagstidningar i 272 kommuner. Inhemska tidskrifter kan man läsa i 15 biblioteksnätverk i vilka ingår 124 kommuner. I Finland finns det totalt 293 kommuner. 

Sammanlagt 304 000 finländare läste år 2022 inhemska tidskrifter. Tjänsteleverantörerna erbjuder tyvärr inte statisk över användarna av andra digitala tidningar. 

400 000 har någon gång lånat e-böcker från biblioteket

Biblioteken har erbjudit e-böcker sedan år 2014. Under de här åren har allt som allt 400 000 finländare lånat e-böcker eller e-ljudböcker från bibliotekens samlingar. Av dem har en fjärdedel lånat också på nytt. Antalet engagerade låntagare, dvs låntagare som regelbundet lånar är ca 85 000. Finland har 5,6 miljoner medborgare, så ett stort antal potentiella användare av bibliotekens e-material har ännu inte nåtts. 

”En del använder kommersiella prenumerationstjänster, men det finns säkert också många sådana som ännu inte känner till utbudet av bibliotekens e-material eller av någon anledning har svårt att använda materialet. Hoppas den här situationen förbättras i och med ibruktagandet av kommunernas gemensamma e-bibliotek”, säger Marja Hjelt. 

Infograf

Infograferna som beskriver statistiken för år 2022 får fritt användas i bibliotekens egen kommunikation. Infograferna finns på finska, svenska och engelska. Det finns en sammanställning av dem som pdf- och jpg-filer. De kan printas ut och sättas till exempel på bordet i bibliotekets kafferum. Det finns också enskilda, kvadratiska bilder som man kan använda till exempel i sociala medier, PowerPoint-presentationer, etcetera. Infograferna har gjorts enligt det kommande gemensamma e-bibliotekets visuella identitet. Alla infografer finns bakom denna länk.


Text: Marjo Haatainen / e-biblioteksprojektet