Idéhandboboken för barnbiblioteksarbete 2023 har publicerats

Idéhandboboken för barnbiblioteksarbete 2023 har publicerats. Den har nyss postats till alla allmänna biblioteks verksamhetsställen i Finland och kommer dessutom att publiceras i PDF-form på Kirjastot.fi/lanu.

Boken är fullständigt tvåspråkig och artiklarna fokuserar på samarbetet mellan bibliotek och småbarnsfamiljer. Redaktör för boken är utvecklingschef Mervi Heikkilä och artiklarna är skrivna av sakkunniga från både biblioteksbranschen och barnlitteraturens område. Boken är utgiven av  Seinäjoki stadsbibliotek, riksomfattande specialuppdrag gällande bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande och läskunnighet. Om du behöver flera exemplar av boken, ta kontakt med erte.kirjasto@seinajoki.fi