Lättlästpriset Klara delas för första gången till en förtjänstfull, lättläst barn- eller ungdomsbok

Seinäjoki stadsbiblioteks specialuppdrag att främja barn och ungas läsande och läskunnighet genom biblioteken, delar våren 2024 för första gången ut ett litteraturpris till en inhemsk, lättläst barn- eller ungdomsbok. I fortsättningen delas Klara-priset ut vartannat år till en mångsidigt förtjänstfull finsk- eller svenskspråkig lättläst barn- eller ungdomsbok. 

Idén till ett lättlästpris uppstod på mötet som hölls av det nationella barn- och ungdomsrådet för bibliotekspersonal som arbetar med barn och unga. Syftet med priset är att främja lättläst litteratur för barn och unga, påminna om det ständigt växande behovet av sådan litteratur samt synliggöra det läsfrämjande arbete biblioteken gör. 

Pristagaren utses av juryn, som består av medlemmar från bibliotekens nationella expertnätverk, Lanu-neuvosto och BU-gruppen samt en utomstående expert på lättläst litteratur. Prissumman på 1000 euro finansieras av Utbildnings- och kulturministeriet som en del av Seinäjoki stadsbiblioteks specialuppdrag.