Nationalbiblioteket blir gemensam moderorganisation för hela Finlands e-bibliotek

Hela Finlands gemensamma e-bibliotek blir del av Nationalbiblioteket när det e-biblioteksprojekt som leds av undervisnings- och kulturministeriet avslutas i slutet av år 2023. Vid Nationalbiblioteket etableras en egen e-biblioteksenhet för att utveckla och koordinera tjänsten.

Mormor och barn sitter på soffan och läser en e-bok
Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää

”Det här är en fantastisk nyhet. Nationalbiblioteket är en stabil och tillförlitlig organisation som även är en ansedd aktör både inom biblioteks- och förlagsbranschen”, säger Virva Nousiainen-Hiiri vid Helsingfors stadsbibliotek, ägare för e-biblioteksprojektet och chef för biblioteksnätverkets gemensamma tjänster.

E-biblioteket öppnas i början av år 2024, men utvecklingen fortsätter även därefter enligt bibliotekens och kundernas önskemål. Till en början lånar e-biblioteket ut e- och ljudböcker samt digitala tidskrifter.

 ”Finlands gemensamma e-bibliotek erbjuder i bästa fall alla finländare en bättre möjlighet att använda bibliotekens digitala innehåll. Kommunerna beslutar själva om huruvida de ansluter sig till det gemensamma e-biblioteket. Om så många kommuner som möjligt ansluter sig kommer utvecklingen av servicen i gång mycket snabbt”, säger Päivi Savinainen som är ordförande för Rådet för de allmänna biblioteken och biblioteksdirektör vid Kuopio stadsbibliotek.

E-biblioteket utvecklas och styrs i samarbete med biblioteken


Till den nya e-biblioteksenheten vid Nationalbiblioteket rekryteras experter från olika områden. E-bibliotekets verksamhet leds av en styrgrupp. Utöver den deltar olika strategiska arbetsgrupper, såsom en styrgrupp för samlingar, i arbetet med att styra och utveckla tjänsterna. Arbetet med e-biblioteket kräver även ett gott samarbete med förlagsbranschen. 

E-biblioteksenheten har ett nära samarbete med de allmänna biblioteken. Även i fortsättningen är det kommunernas bibliotekspersonal som i arbetsgrupper väljer det material som ska skaffas till e-biblioteket, ansvarar för att en gemensam e-samling utformas och deltar i planeringen av boktips och inköp av biblioteksmaterial. Biblioteken instruerar sina kunder i användningen av e-biblioteket och ger råd om användningen av tjänsten. 

För medlemskommunerna och medlemsbiblioteken ordnas regelbundet öppna evenemang där e-bibliotekets verksamhet och utvecklingsplaner presenteras, medlemmar hörs om aktuella teman och styrgruppens medlemmar väljs. De gemensamma evenemangen främjar bibliotekssamarbetet och ökar kommunernas påverkansmöjligheter. I e-bibliotekets styrgrupp ingår representanter från både stora, medelstora och små kommuner.

Nationalbiblioteket tillhandahåller redan tjänster för de allmänna biblioteken


Nationalbiblioteket är en kulturarvsorganisation som på nationellt plan betjänar medborgare, vetenskapssamhället och andra samhällsaktörer. Nationalbibliotekets uppgift är bland annat att utveckla och erbjuda nationella tjänster för de allmänna biblioteken, universitetsbiblioteken och specialbiblioteken samt att främja det inhemska och internationella samarbetet inom biblioteksbranschen. Söktjänsten Finna som biblioteken använder i omfattande utsträckning tillhandahålls av Nationalbiblioteket. Nationalbiblioteket är en del av Helsingfors universitet. 

”Ett gemensamt kommunalt e-bibliotek stöder starkt demokratin och principen om lika tillgång till information, vilka också är strategiskt viktiga teman för Nationalbiblioteket. Tjänsten lämpar sig väl att ingå i de tjänster som Nationalbiblioteket erbjuder de allmänna biblioteken, och det är verkligt fint att en sådan betydande tjänst blir en del av Nationalbiblioteket”, säger överbibliotekarie Kimmo Tuominen.
 

E-biblioteksprojektet
Nationalbiblioteket