Utvecklingen av en plattformslösning och autentiseringslösning för e-biblioteket har inletts

Ellibs Oy har valts ut för år 2023 som partner i e-biblioteksprojektet för att genomföra applikationsutvecklingen av kommunernas gemensamma e-biblioteks mobilapplikationer och för att tillhandahålla experttjänster. Digiloikka Oy har valts som leverantör av e-bibliotekets autentiseringslösning.

Vid utvecklingen av plattformslösningen ändras den öppna källkoden för plattformen Library Simplified för att svara på behoven hos de offentliga biblioteken i Finland. Dessutom omfattar genomföringen till exempel anslutning av autentiseringslösningen till plattformen och genomföring av materialgränssnitt. Arbetet inleddes i maj 2023 och bedrivs under ägande av e-biblioteksprojektets projektgrupp enligt verksamhetsmodellerna för agil utveckling.

”Vi ser fram emot möjligheten att bidra till utvecklingen av det gemensamma e-biblioteket. Ellibs har många års erfarenhet av plattformslösningar för bibliotekens behov, och vi har redan tidigare genomfört några lösningar för det gemensamma e-biblioteket. Jag tror att vår expertis är till stor nytta när plattformen anpassas till bibliotekens och kundernas behov. Kommunernas gemensamma e-bibliotek, som är kundorienterat och betjänar alla, erbjuder också fina möjligheter att förnya den tekniska driftsmiljön för e-material”, säger Juha Tarvainen, vd för Ellibs.

Biblioteksapplikationen Library Simplified med öppen källkod utvecklades under ledning av New York Public Library. Plattformslösningen har utvecklats med idén ”från bibliotek till bibliotek”, och dess källkod kan fritt utvecklas med många olika metoder. Vid valet av plattform betonades användarperspektivet, bibliotekens möjlighet att påverka och att e-biblioteket behåller ägarskapet. 

Arbetet med Ellibs sker i nära samarbete med agila metoder, i en månads sprintar. Det första steget är att skapa den miljö som applikationen kräver och ta i bruk e-bibliotekets visuella utseende som designats av Alfons Digital Oy. Därefter kommer vi att ta itu med innehållsfrågor samtidigt som vi förbereder oss för nästa fas, som börjar vid årsskiftet, där biblioteken kan styra utvecklingsarbetet. 

”Vi kan verkligen säga att vi utarbetar en applikation för bibliotekens och deras användares behov. Den delaktiggörande modellen är exceptionell i Finland och runt om i världen, och med hjälp av den övergår biblioteken till agila metoder. Tillsammans utarbetar vi den bästa appen i världen, som vi kan och bör vara stolta över”, säger Joona Kutilainen-Pennanen, projektexpert med ansvar för teknologin i e-biblioteksprojektet. 

Man loggar in i e-biblioteket med en metod för stark autentisering

Det förberedande arbetet med Digiloikka Oy, som valts som leverantör av e-bibliotekets autentiseringslösning, har inletts. Det nära samarbetet fortsätter med agila metoder till hösten, varefter vi går via idrifttagningsfasen till underhållsfasen. E-biblioteket testar lösningen innan biblioteken kommer med i idrifttagningsfasen, och biblioteken får nödvändig handledning om hur man använder lösningen. 

På både e-biblioteket och Digiloikka är man entusiastiska över det nya partnerskapet. Den nya autentiseringslösningen för e-biblioteket är en metod för så kallad stark autentisering. Detta säkerställer att varje användare bara har ett användarnamn till tjänsten och att användarens hemkommun har anslutit sig till e-biblioteket. Bostadskommunen uppdateras regelbundet, eftersom kommunerna erbjuder e-bibliotekstjänsten för sina permanenta invånare. 

Den nya autentiseringstjänsten löser också datasäkerhetsproblemen kring inloggningen. Efter stark autentisering kan användarna ansluta inloggningen till sina Google- eller Apple-konton, vilket gör det enkelt att logga in från en mobil enhet.

Agil utveckling säkerställer en långsiktig lösning

Joona Kutilainen-Pennanen flaggar för användningen av agila utvecklingsmetoder för att bygga ett e-bibliotek. I den agila utvecklingen tas ett litet steg i taget mot ett gemensamt mål. Efter varje utvecklingssteg granskas applikationen och listas saker som behöver läggas till eller tas bort. Den agila utvecklingen innebär testning och ett stegvist tillvägagångssätt. Därför tar utvecklingsarbetet aldrig slut. Den agila utvecklingen säkerställer en långsiktig och utvecklande lösning som svarar direkt på användarnas behov genom att lyssna på deras feedback. 

”Genom att framskrida agilt är vi beredda på förändringar och har förmågan att snabbt reagera på dem. Teknologin utvecklas kontinuerligt, och på detta sätt finns det ingen risk att applikationen inte längre kan fortsätta eller bör bytas ut till följd av att en teknologi eller ett format tas bort från marknaden. Agila metoder säkerställer en långsiktig lösning genom att kontinuerligt utveckla de funktioner som upplevs som viktigast av användarna, oavsett yttre faktorer”, sammanfattar Kutilainen-Pennanen.