Välkommen till Helmets nya nätbibliotek

Flickan läser netsidor.

Helmet-bibliotekets nya nätbibliotek är snart färdigt och kunderna kan redan använda det på adressen helmet.finna.fi. Webbadressen helmet.fi styr kunderna till det nya nätbiblioteket från och med den 8 april.

Det nya nätbiblioteket är tydligare och mer visuellt än det gamla. Speciellt mycket har man satsat på att göra nätbiblioteket tillgängligt och användbart på mobila enheter.
I nätbiblioteket kan du söka material, göra reservationer och förnya lån, betala biblioteksavgifter på ett enkelt sätt, be om hjälp i chatten och uppdatera dina kunduppgifter. Tjänsten har också ett inbyggt elektroniskt bibliotekskort.

En ny egenskap i nätbiblioteket är att systemet kommer ihåg inloggningsuppgifterna i ett halvt år åt gången.

Innehållet i Helmets nätbibliotek samlas in och upprätthålls av bibliotekspersonalen. I nätbiblioteket hittar du Helmet-bibliotekens kontaktuppgifter och öppettider, information om bibliotekens evenemang och tjänster samt inspirerande litteratur-, musik-, film- och speltips för alla åldrar.

Utöver tipslistorna omfattar nätbiblioteket listor över nya verk och tips om intressanta webbplatser. Listorna är karuseller, vilket innebär att de kan bläddras i sidled.

Du kan använda det nya nätbiblioteket på svenska, finska och engelska. Under Flerspråkiga tjänster hittar du information om biblioteket även på andra språk.

Det nya Helmet-nätbiblioteket använder plattformen Finna, som är en avgiftsfri webbtjänstplattform för allmänna bibliotek och som upprätthålls av Nationalbiblioteket. Nittio procent av de allmänna biblioteken i Finland har redan ett nätbibliotek på Finna-plattformen.

Under 2023 statistikfördes 6,8 miljoner besök i Helmet-bibliotekets nätbibliotek. Helmet-biblioteket betjänar över en miljon invånare i huvudstadsregionen i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.