Fortbildning och seminarier

Hur fungerar flerspråkiga bibliotekets cirkulerande samlingar? OSS EMELLAN – distanskaffe.

Kan följas på nätet

Välkommen med att lyssna och fråga! Ur Flerspråkiga bibliotekets cirkulerande samlingar kan låntagarna låna böcker på sitt eget språk på samma sätt som från bibliotekets egna samlingar.

Kom med den 16.2 kl. 13–14. Vi träffas i Teams.

På plats är Eeva Pilviö och Riitta Hämäläinen från Flerspråkiga biblioteket samt Kasimir Andersson och Jaana Sundell som arbetar med fjärrlån i Helsingfors stadsbibliotek. Den inledande presentationen är finskspråkig, men du får gärna  diskutera och ställa frågor på svenska. Du kan fråga om vad som helst!

På programmet åtminstone: 

  • Vad är cirkulerande samlingar, hur skiljer de sig från fjärrlån
  • Kostar det att beställa dem, hur kan man välja böckerna?
  • Finns det material på de språk som talas i vår kommun?
  • Varför söks verken i Helmet och hur?
  • Fråga om saker du funderat på och föreslå förbättringar!

Du behöver inte anmäla dig till distanskaffet. Du kan delta via nedanstående länk:

Kom med och höra och diskutera om Flerspråkiga bibliotekets verksamhet via denna länk.

Mer information om Flerspråkiga bibliotekets verksamhet: 

OSS EMELLAN –distanskaffepauserna är nätträffar, där du får höra om hur bibliotekens gemensamma tjänster fungerar i praktiken eller diskutera om saker du funderar på i biblioteksvardagen. Du kan föreslå teman för vårens distanskaffepauser om vad som helst som berör branschen. Om det behövs kan vi snabbt ordna kollegiala nätträffar. Vi informerar om OSS EMELLAN –distanskaffepauserna via Fackkalenderns fortbildningsmeddelanden och i Fortbildningskalendern. För arrangemanget svarar de allmänna bibliotekens digiprojekt/ Päivi Litmanen-Peitsala.

Börjar
Slutar
Organisation
De allmänna bibliotekens digiprojekt och Flerspråkiga biblioteket
Kontaktperson
Päivi Litmanen-Peitsala
Fortbildningens eller seminariets tema