Samlingsarbete

Hur fungerar flerspråkiga bibliotekets cirkulerande samlingar? OSS EMELLAN – distanskaffe.

Välkommen med att lyssna och fråga! Ur Flerspråkiga bibliotekets cirkulerande samlingar kan låntagarna låna böcker på sitt eget språk på samma sätt som från bibliotekets egna samlingar.

Kom med den 16.2 kl. 13–14. Vi träffas i Teams.

På plats är Eeva Pilviö och Riitta Hämäläinen från Flerspråkiga biblioteket samt Kasimir Andersson och Jaana Sundell som arbetar med fjärrlån i Helsingfors stadsbibliotek. Den inledande presentationen är finskspråkig, men du får gärna  diskutera och ställa frågor på svenska. Du kan fråga om vad som helst!

På programmet åtminstone: 

Från katalogisering till beskrivning med RDA

Isabel Nygård-Anturaniemi och Christian Nelson från vetenskapsbiblioteket Tritonia i Vasa kommer 27.5. på inbjudan av Ake-Borgå till Helsingfors och Hanken för att hålla en utbildningsdag om beskrivningstandardet RDA ( Resource Description and Access eller resursbeskrivning och åtkomst). Utbildningsdagens målsättning är att öka deltagarnas förståelse om idén bakom användandet  av RDA och hur den påverkar finländsk beskrivningspraxis.

Program:

9.00 - 9.30 Morgonkaffe  och anmälning

9.30-10.30 Katalogiseringsregler och -format i förändring