Litteratur och kännedom om innehållet

Livestream: Kan litteraturen redde klimaet? – en konference (LiteratureXchange)

I samarbete med Aarhus internationella litteraturfestival LiteratureXchange kommer vi att visa en direktsändning av konferensen ”Kan litteraturen redde klimaet?” på vårt bibliotek på fredagen den 9, kl. 11.30-16 finsk tid.

Vilken roll kan skönlitteraturen spela i vår förståelse av klimatkrisen? Kan litteraturen ta på sig rollen som aktivist? Ser vi framtiden som utopisk eller snarare dystopisk? Dessa frågor kommer bland annat att stå i centrum för denna internationella konferens som kommer att fokusera på klimatfrågor och skönlitteratur.

Finlands svenska biblioteksdagar

Logo för BiblioteksdagarnaFinlands svenska biblioteksdagar 2023 ordnas i Vasa 11-12.5. Föreningen jubilerar och firar att det är 85 år sedan Österbottens svenska biblioteksförening grundades. Det blir digert program i dagarna två och en jubileumsfest på kvällen 11.5.

Temat för konferensen är Digital nutid via historiens vingslag. Till konferensen hör också föreningens årsmöte. 

FÖRHANDSINFORMATION: Bokkarusellen 2024

Bokkarusellen ordnas igen i januari 2024! Vill du hitta nya böcker att läsa högt eller lägga i händerna på barnen? Eller få tips på böcker att läsa själv? Bibliotekspersonal från olika delar av Svenskfinland bokpratar 23 – 25.1.2024 live på Bibliotekskanalen om böcker som utkommit år 2023. Kom och hör favoriter! Är de samma som dina – eller helt nya och oväntade? Ta del av hela programmet eller valda delar! 
Bokkarusellen sänds på Bibliotekskanalen på adressen www.bibliotekskanalen.fi/live.

I valet och kvalet 3: Att läsa och lyssna digitalt

Som en del av den omfattande digitaliseringen flyttar nu allt mera av litteraturen över till digitala plattformar. Detta kan ha stora inverkningar på bibliotekens utbud och verksamhet. Är digital läsning ett hot eller en möjlighet? Hur främjar man litteratur och läsning i digital form? Hur blir förlagens utgivning tillgängligt för biblioteken? Och hur går det med innehållet om formatet är ett annat?

Läs med mig – Estetiska upplevelser och språkstimulering för yngre barn

Att läsa tillsammans med barn på daghem, bibliotek och i hemmen - både enskilt och i grupp – kännetecknas av samtal och interaktion, både före, under och efter läsningen.  

På webbinariet presenterar Trude Hoel, professor i läsvetenskap vid Universitetet i Stavanger, vad forskningen berättar om läsningens betydelse för barns språkutveckling i tidig ålder. Hur kan man integrera läsmetoderna i vardagen? Vilken är den vuxnes roll? Hur kan biblioteket stödja pedagogerna i deras arbete med språk och läsning och bidra till samarbete mellan daghem, hem och bibliotek?

Bokkarusellen 2023

Vi sätter fart på Bokkarusellen

Bokkarusellens logoVill du hitta nya böcker att läsa högt eller lägga i händerna på barnen? Eller få tips på böcker att läsa själv? Bibliotekspersonal från olika delar av Svenskfinland bokpratar under tre dagar live på Bibliotekskanalen om böcker som utkommit år 2022. Kom och hör favoriter! Är de samma som dina – eller helt nya och oväntade? Ta del av hela programmet eller valda delar! 

Riksomafattande Liboppi-dag – Studiekretsar och gruppinlärning i Liboppi

AKE-biblioteken ordnar den 12 januari 2023 en riksomfattande Liboppi-dag, där vi bekantar oss med olika slags inlärningsmetoder i Liboppi och får höra om kamratinlärning. Dagen ordnas på distans via Zoom och är indelad i två delar: på förmiddagen ser vi närmare på olika inlärningsmetoder, på eftermiddagen har vi en möjlighet att få undervisning i hur man i praktiken loggar in i Liboppi samt bildar studiekretsar enligt intresse.

Välkommen på ÅKEs bokpratarcirkel

Välkommen på ÅKEs bokpratarcirkel onsdagen den 26.10 kl. 14.00-15.30!
Denna gång bokpratar vi om ungdomsböcker.

Vi hoppas att det är många som deltar och bokpratar för varandra. Du kan ha en eller flera böcker som du bokpratar om men du kan också komma med och bara lyssna om du vill. 

ÅKEs bokpratarcirkel är en informell och kamratlig mötespunkt för alla som bokpratar eller är intresserade av att börja bokprata, du behöver inte vara en erfaren bokpratare, kom med och lär dig och dela med dig av dina bästa tips.

Vad säger forskningen? Tema 1: Ljudböcker för barn. Tema 2: Näthat mot finlandssvenskar

Vad säger forskningen? är en ny webbinarieserie som presenterar och diskuterar aktuell forskning som kan vara av intresse för dig som arbetar inom bibliotek, skola eller småbarnspedagogik.  

Vi pejlar på det specifika och det allmänna - nyfikna på vad som försiggår inom forskningen och öppna för nya perspektiv på vår omvärld.

Det första webbinariet är tvådelat. Du kan välja att följa med det ena eller båda.