Litteratur och kännedom om innehållet

Små barn i en digital värld - nylitteracitet, samspel och forskningsbaserad kunskap

Frågor kring digital teknologi och små barn väcker mycket debatt i medierna och bland professionella som jobbar med barn. Under denna fortbildning får du mer kunskap om ämnet och konkreta idéer för arbetet.  

Anett Sundqvist (leg. logoped, bitr. professor vid Linköpings universitet) berättar om pågående forskning om hur digitala medier påverkar barn i daghemsåldern.  

Introduktion i litteraturvetenskap, 10 sp nätkurs

Introduktion i litteraturvetenskap, 5 sp

Kursen är nätbaserad och behandlar litteraturvetenskapliga grundbegrepp och litterära genrer. Den ger grundläggande färdigheter i att tillämpa litteraturvetenskapliga analysmodeller inom de berättande, lyriska och dramatiska genrerna och den introducerar några centrala litteraturteoretiska traditioner. Kursen ger också en orientering i litteraturvetenskapliga bibliografier och litteratursökning.

Tidpunkt: 27.9-19.12.2021

Pedagogisk eftermiddag med Wera Kunnas / Finlandssvenskhet och finskhet i barn- och läroböcker

Diskussion om språkidentitet i barn- och läroböcker

Varmt välkommen till pedagogisk eftermiddag med Wera Kunnas på måndagen 26/4 för att diskutera finlandssvenskhet, finskhet och språkidentitet! Eftermiddagen ordnas av Åbo stads läskunnighetprojekt Rikta dig till läsning! och En läsande kommun -nätverkets projekt Ordens symfoni i Sydvästra Finland.

En tvåspråkig webbinariedag: Kompasser till en god läskunnighet

Kompasser till en god läskunnighet – hjärnan, språkmedvetenhet och ordkonst.

Åbo stads läskunnighetprojekt Rikta dig till läsning! ordnar i samarbete med En läsande kommun -nätverkets projekt Ordens symfoni i Sydvästra Finland en tvåspråkig webbinariedag 10.4.2021 kl. 10–13. 

Närmare information och anmälningen: se Rikta dig till läsning! -projektets webbsida. Anmäl dig senast på torsdagen 8.4.2021. 

  

PROGRAM:

Längtan efter framtiden?

Tv-och dataspel fortsätter att i stadig takt bli en allt större del av vår kultur, speciellt för barn och unga. Men hur kan den bredare allmänheten få en större förståelse och exempelvis bibliotekarier och pedagoger integrera denna typ av kultur i deras arbete? Anders Olsson, ungdomsbibliotekarie på Dynamo, berättar ur olika perspektiv hur man kan arbeta med tv-spel i biblioteksverksamhet och i läsfrämjande projekt.

Hur fungerar flerspråkiga bibliotekets cirkulerande samlingar? OSS EMELLAN – distanskaffe.

Välkommen med att lyssna och fråga! Ur Flerspråkiga bibliotekets cirkulerande samlingar kan låntagarna låna böcker på sitt eget språk på samma sätt som från bibliotekets egna samlingar.

Kom med den 16.2 kl. 13–14. Vi träffas i Teams.

På plats är Eeva Pilviö och Riitta Hämäläinen från Flerspråkiga biblioteket samt Kasimir Andersson och Jaana Sundell som arbetar med fjärrlån i Helsingfors stadsbibliotek. Den inledande presentationen är finskspråkig, men du får gärna  diskutera och ställa frågor på svenska. Du kan fråga om vad som helst!

På programmet åtminstone: 

Webbinariet Bibliotek, hälsa och välmående

Biblioteken har en viktig roll i samhället som producenter av en rad tjänster från boklån och läsfrämjande aktiviteter till digitalt stöd, kurser och mötesrum. Ofta ses rollen ändå ensidigare och utan att man beaktar bibliotekens, eller kulturens, betydelse för invånarnas välmående. Kan man mäta och förstå fördelarna med bibliotek? Och hur kan litteraturläsning befrämja hälsa och välbefinnande?