Litteratur och kännedom om innehållet

Höstträff med förlagen

Nyfiken på nya finlandssvenska böcker, trender och bokutgivning idag?

Den svenska samarbetsgruppen för bibliotekens utvecklingsuppdrag (Åke) ordnar en virtuell träff för förlag och bibliotekspersonal. Deltagande förlag är Schildts & Söderströms, Förlaget, Litorale och Libraria.  

Vi får höra förlagen presentera sina nya böcker och en diskussion om läskulturen i förändring och utmaningarna och möjligheterna för bokbranschen.

Hälsningar från Danmark!

I augusti och september anordnade Regionförvaltningsverket två identiska studiebesök i Danmark. Deltagarna i gruppresorna besökte 10 danska bibliotek. Teman var delaktighet, tillgänglighet, användning av biblioteksutrymmen, självbetjäning, evenemang, tjänster för barn, ungdomar och familjer, läsfrämjande verksamhet och användning av bibliotek efter coronapandemin.

Nio biblioteksanställda från Nyland deltog i resan.  Vad lärde vi oss? Vad var överraskande?

Livestream: Kan litteraturen redde klimaet? – en konference (LiteratureXchange)

I samarbete med Aarhus internationella litteraturfestival LiteratureXchange kommer vi att visa en direktsändning av konferensen ”Kan litteraturen redde klimaet?” på vårt bibliotek på fredagen den 9, kl. 11.30-16 finsk tid.

Vilken roll kan skönlitteraturen spela i vår förståelse av klimatkrisen? Kan litteraturen ta på sig rollen som aktivist? Ser vi framtiden som utopisk eller snarare dystopisk? Dessa frågor kommer bland annat att stå i centrum för denna internationella konferens som kommer att fokusera på klimatfrågor och skönlitteratur.

Finlands svenska biblioteksdagar

Logo för BiblioteksdagarnaFinlands svenska biblioteksdagar 2023 ordnas i Vasa 11-12.5. Föreningen jubilerar och firar att det är 85 år sedan Österbottens svenska biblioteksförening grundades. Det blir digert program i dagarna två och en jubileumsfest på kvällen 11.5.

Temat för konferensen är Digital nutid via historiens vingslag. Till konferensen hör också föreningens årsmöte. 

FÖRHANDSINFORMATION: Bokkarusellen 2024

Bokkarusellen ordnas igen i januari 2024! Vill du hitta nya böcker att läsa högt eller lägga i händerna på barnen? Eller få tips på böcker att läsa själv? Bibliotekspersonal från olika delar av Svenskfinland bokpratar 23 – 25.1.2024 live på Bibliotekskanalen om böcker som utkommit år 2023. Kom och hör favoriter! Är de samma som dina – eller helt nya och oväntade? Ta del av hela programmet eller valda delar! 
Bokkarusellen sänds på Bibliotekskanalen på adressen www.bibliotekskanalen.fi/live.

I valet och kvalet 3: Att läsa och lyssna digitalt

Som en del av den omfattande digitaliseringen flyttar nu allt mera av litteraturen över till digitala plattformar. Detta kan ha stora inverkningar på bibliotekens utbud och verksamhet. Är digital läsning ett hot eller en möjlighet? Hur främjar man litteratur och läsning i digital form? Hur blir förlagens utgivning tillgängligt för biblioteken? Och hur går det med innehållet om formatet är ett annat?

Läs med mig – Estetiska upplevelser och språkstimulering för yngre barn

Att läsa tillsammans med barn på daghem, bibliotek och i hemmen - både enskilt och i grupp – kännetecknas av samtal och interaktion, både före, under och efter läsningen.  

På webbinariet presenterar Trude Hoel, professor i läsvetenskap vid Universitetet i Stavanger, vad forskningen berättar om läsningens betydelse för barns språkutveckling i tidig ålder. Hur kan man integrera läsmetoderna i vardagen? Vilken är den vuxnes roll? Hur kan biblioteket stödja pedagogerna i deras arbete med språk och läsning och bidra till samarbete mellan daghem, hem och bibliotek?