Litteratur och kännedom om innehållet

Information om kommunernas gemensamma e-bibliotek

Kommunernas gemensamma E-bibliotek öppnas den 23.4.2024. 
E-biblioteket arrangerar i samarbete med Åke (Svenska samarbetsgruppen för bibliotekens utvecklingsuppdrag) ett evenemang där vi berättar allt du behöver veta om E-biblioteket. 

Evenemanget hålls på Teams den 11.3 kl. 12-13.30.

Välkommen att lyssna, fråga och diskutera. 
Evenemanget spelas in och inspelningen kan begäras av annamaria.malm@hel.fi.

Åkej-träff

ÅKE-gruppen ordnar igen en träff för alla som jobbar med barn- och ungdomsböcker på bibliotek

Vi pratar böcker och lite annat också! 
Om du vill kan du ta med dig en bok som väckt dina känslor, en ny och fräsch, en gammal goding eller kanske en du aldrig skulle rekommendera åt någon.
Har det hänt något roligt och spännande på ditt bibliotek på sistone? 
Dela gärna med dig.
Dessutom kommer vi att diskutera ÅKEj-träffarnas innehåll. Tips och idéer är välkomna.

Välkommen med!

Förhandsinformation: Nylands stora svenska utbildninsgdag

I oktober träffas vi på plats i Kyrkslätts  fina Fyyri bibliotek!

Ur innehållet:

- Bemötandet av olika besökare på biblioteket och dess utmaningar

- Innehåll för olika läsargrupper och tips till tipsandet

- Möjlighet att träffa och diskutera med kolleger

- Intressanta talare

- m.m.

Du kan själv komma med idéer för dagens innehåll genom att kontakta oss på AKE-Borgå

Utbildningsdagen ordnas endast på plats i Kyrkslätt

Programmet fastställs och anmälningen öppnas senare i vår.

Bilderbokens estetik, 5 sp

Kursen ger djupare insikter i bilderbokens historia och utveckling samt belyser centrala frågeställningar inom den moderna bilderboksforskningen. Den behandlar bilderbokens historia, genrer och teoribildning ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv, men strävar också efter att presentera olika analytiska metoder som kan tillämpas på material som innehåller både text och bild. Centrala frågor är: finns det någon skillnad mellan bilderbok och illustrerad bok? Hur samverkar text och bild? Till vem riktar sig bilderboken? Hur fungerar bilderboken? 

Kurstid: 7.2-31.3.2024.

"Hei me vinkataan!" -onlinekursen har nu publicerats

"Hei me vinkataan!" -onlinekursen har nu publicerats

På kursen går vi igenom bokpratetsgrunder från olika perspektiv. Vad kännetecknar en bra bokpratare och en bra talare generellt sett? Hur skapar man en intressant presentation? Vad är kärnan i bokpratets budskap? På vilka olika sätt kan man närma sig böcker? Vilka retoriska och visuella verktyg kan en bokpratare använda?

Bokkarusellen 2024

Bokkarusellen ordnas igen i januari 2024! Vill du hitta nya böcker att läsa högt eller lägga i händerna på barn och unga? Eller få tips på böcker att läsa själv och rekommendera andra? Bibliotekspersonal från olika delar av Svenskfinland bokpratar 23 – 25.1.2024 live på Bibliotekskanalen om böcker som utkommit år 2023. Kom och hör favoriter! Är de samma som dina – eller helt nya och oväntade? Ta del av hela programmet eller valda delar! 
Bokkarusellen sänds på Bibliotekskanalen på adressen www.bibliotekskanalen.fi/live.

Höstträff med förlagen

Nyfiken på nya finlandssvenska böcker, trender och bokutgivning idag?

Den svenska samarbetsgruppen för bibliotekens utvecklingsuppdrag (Åke) ordnar en virtuell träff för förlag och bibliotekspersonal. Deltagande förlag är Schildts & Söderströms, Förlaget, Litorale och Libraria.  

Vi får höra förlagen presentera sina nya böcker och en diskussion om läskulturen i förändring och utmaningarna och möjligheterna för bokbranschen.

Hälsningar från Danmark!

I augusti och september anordnade Regionförvaltningsverket två identiska studiebesök i Danmark. Deltagarna i gruppresorna besökte 10 danska bibliotek. Teman var delaktighet, tillgänglighet, användning av biblioteksutrymmen, självbetjäning, evenemang, tjänster för barn, ungdomar och familjer, läsfrämjande verksamhet och användning av bibliotek efter coronapandemin.

Nio biblioteksanställda från Nyland deltog i resan.  Vad lärde vi oss? Vad var överraskande?