Fortbildning och seminarier

Bibliotekschefsmöte 2023: Nya tider, nya krav, nytt kunnande - hur leder jag mig själv och arbetsgemenskapen?

När samhället, arbetslivet och biblioteken är i ständig och snabb förändring kräver det en hel del av ledarskapet. Hur kan man leda förändringar och den kompetens som behövs i verksamheten? Hur känna igen framtida kompetensbehov så att de svarar mot verksamhetens behov? Och hur möjliggöra ett meningsfullt arbete för alla i arbetsgemenskapen, ta vara på de resurser som finns och också säkerställa en attraktiv arbetsplats i framtiden? 

De här är några av frågorna för den årliga träffen för bibliotekschefer och ledare på bibliotek. Välkommen på Bibliotekschefsmöte 2023! 

I frågeställningarna leder oss Harriet Bodö, ledarskapscoach, föreläsare och utbildare på Coach Me & More, Programmet består av föreläsning och workshop och ger utrymme för reflektioner och diskussioner.

Ort
Tammerfors
Plats
Tammerforshuset, Yliopistonkatu 55
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet
Kontaktperson
Susanne Ahlroth
Telefon
0295 018 762
Avgift
Ingen avgift
Fortbildningens eller seminariets tema