Fortbildning och seminarier

Bilderbokens estetik, 5 sp

Kan följas på nätet

Kursen ger djupare insikter i bilderbokens historia och utveckling samt belyser centrala frågeställningar inom den moderna bilderboksforskningen. Den behandlar bilderbokens historia, genrer och teoribildning ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv, men strävar också efter att presentera olika analytiska metoder som kan tillämpas på material som innehåller både text och bild. Centrala frågor är: finns det någon skillnad mellan bilderbok och illustrerad bok? Hur samverkar text och bild? Till vem riktar sig bilderboken? Hur fungerar bilderboken? 

Kurstid: 7.2-31.3.2024.

Ort
Nätkurs (ingen specifik ort)
Plats
Moodle och Zoom
Börjar
Organisation
Öppna universitetet vid Åbo Akademi
Kontaktperson
Katarina Humina
Telefon
022154540
Avgift
Teminsavgift 50 euro
Fortbildningens eller seminariets tema