Fortbildning och seminarier

Dialogpaus – facilitatorutbildning

Kan följas på nätet

Vill du som ledare eller medarbetare vara med om att förbättra kommunikationen i din arbetsgemenskap, i din organisation och i samhället?  Med hjälp av Dialogpaus-modellen får du konkreta verktyg att leda konstruktiva samtal vilket bidrar till en stärkt förmåga och kunnande i olika möten med människor.

Enligt bibliotekslagen, hör det till allmänna bibliotekens uppgifter att främja en samhällelig och kulturell dialog. I flera projekt och vid olika tillfällen som ordnats på bibliotek har man funnit att Dialogpaus -metoden är ett ypperligt redskap för detta.

Utbildningen består av två studiedagar:

Del 1: 20.1.2023 kl. 9-16, grunderna i dialogen och att leda dialog

Del 2: 17.2.2023 kl. 9-16, planering av dialogpaus-samtal, konkreta verktyg och fördjupning

Plats: 

Zoom och länken skickas till varje deltagare en dag före utbildningen

Anmälning

Länken till anmälan.

Efter avslutad utbildning har du fått tips och konkreta verktyg att planera och genomföra Dialogpaus samtalsmodellen i din organisation. Kursen innefattar korta föreläsningar, par- och gruppdiskussioner. Under utbildningen övar vi konkret dialogpaus-modellen och  utforskar och lär oss tillsammans via dialogen. Utbildningen är kompletterande utbildning som ingår i det regionala utvecklingsuppdraget och är kostnadsfri för deltagarna.

Dialogpaus-Erätauko modellen används redan brett i vårt samhälle; ministerier, centralsjukhus, Röda Korset, föreningar, kommuner och företag – för att nämna några exempel. SITRA har tagit fram modellen för att främja ett dialogiskt och konstruktivt samtalsklimat i Finland. ”Att vara Dialogpausfacilitator ger fantastiska möjligheter att lyssna när människor med helt olika bakgrund samtalar på djupet om olika teman” säger Katarina von Numers, kulturfondens ombudsman, som utbildat sig till facilitator i Dialogpaus.

Arrangör: AKE Borgå & AKE Vasa i samarbete med DialogAkademin

Välkommen med!

Plats
Teams
Börjar
Slutar
Organisation
AKE Borgå & AKE Vasa
Kontaktperson
Jan Nyström
Telefon
040 596 0592
Avgift
0
Fortbildningens eller seminariets tema