Annat

Seniordag

För första gången anordnar vi en Seniordag. Evenemanget ordnas i Vasa huvudbibliotek (Biblioteksgatan 13) 20.10.2023 kl. 8.30-15.45. Temat för dagen är välbefinnande som en del av seniorarbetet inom bibliotekstjänsterna.

Under dagen kommer vi att bekanta oss med onlinespel för seniorer och musikterapi som en del av seniorarbetet.

Utbildare Marjo Helene Haanpää och Eva-Lott Björklund föreläser om musikterapi och leder workshops.

Förvaltningslagens ABC

På de flesta verksamhetsområden inom bildningssektorn finns vissa ärenden där enskilda personers rättigheter och skyldigheter ska avgöras genom förvaltningsbeslut. Målet med denna kurs är att deltagarna ska få en heltäckande bild av hur förvaltningslagen fungerar och vad som förväntas av ett korrekt förvaltningsförfarande. Kursen riktar sig till alla som har administrativa uppgifter inom småbarnspedagogik, utbildning och bibliotek. 

Som utbildare fungerar jurist Thomas Sundell från Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet. 

Bibliotekspedagogik - en introduktion

I jakten på effektivitet blir bibliotekskunden lätt ett nummer som ska processeras så snabbt som möjligt. Maktskillnaden mellan kunden som inte vet och kan lika bra och biblioteksproffset är då tydlig. Hur kan vi göra kundbemötandet på biblioteket till en likvärdig pedagogisk situation som man gemensamt och relationellt försöker lösa så att båda vinner? Hur kan vi göra situationen mer meningsfull, mer kärleksfull (om vi vågar), mer mänsklig, mer lärorik - för alla parter? 

Kurs i att skriva lättläst

Lätt språk, eller lättläst, är en form av språket som har anpassats så att det ska vara lättare att läsa och förstå. Det är en tillgänglig form av språket som främjar allas rätt till information och kultur. Lätt språk riktar sig till bland annat personer med intellektuell funktionsnedsättning, afasi eller minnessjukdomar och till nyfinländare som inte ännu kan språket. 11–14 % av befolkningen i Finland, upp till 750 000 personer, beräknas vara i behov av lätt språk (Selkokeskus, 2019). Det innebär att upp till 39 000 personer behöver lätt svenska.

Två studieresor till bibliotek i Danmark

Regionförvaltningsverkets biblioteksväsende ordnar två till innehållet likadana studieresor till Danmark för bibliotekspersonal vid allmänna bibliotek.

Tidpunkterna för resorna är 22.-25.8.2023 och 5.-8.9.2023

I resan som bekostas av RFV ingår:

  • Flyg Helsingfors – Köpenhamn – Helsingfors.
  • Busstransporter från och till flygstationen i Köpenhamn samt till biblioteken.
  • Övernattning 3 nätter i två personers rum på hotell i Köpenhamn (inkl. frukost).

Deltagarna bekostar själva:

Livestream: Kan litteraturen redde klimaet? – en konference (LiteratureXchange)

I samarbete med Aarhus internationella litteraturfestival LiteratureXchange kommer vi att visa en direktsändning av konferensen ”Kan litteraturen redde klimaet?” på vårt bibliotek på fredagen den 9, kl. 11.30-16 finsk tid.

Vilken roll kan skönlitteraturen spela i vår förståelse av klimatkrisen? Kan litteraturen ta på sig rollen som aktivist? Ser vi framtiden som utopisk eller snarare dystopisk? Dessa frågor kommer bland annat att stå i centrum för denna internationella konferens som kommer att fokusera på klimatfrågor och skönlitteratur.