Annat

Webbinarieserien Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Del 3. Aktivt medborgarskap

Välkommen att delta i del 3 av regionförvaltningsverkets webbinarieserie Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Aktivt medborgarskap

I webbinarieserien tar vi fasta på de tre dimensionerna bildning, yttrandefrihet och aktivt medborgarskap som nära anknyter till de allmänna bibliotekens demokratiuppdrag.

Målsättningen är att erbjuda en bred personalgrupp inspiration och kunskap för uppdraget.  

Serien består av tre fristående webbinarier.

Webbinarieserien Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Del 2 Yttrandefrihet

Välkommen att delta i del 2 av regionförvaltningsverkets webbinarieserie Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Yttrandefrihet

I webbinarieserien tar vi fasta på de tre dimensionerna bildning, yttrandefrihet och aktivt medborgarskap som nära anknyter till de allmänna bibliotekens demokratiuppdrag. Målsättningen är att erbjuda en bred personalgrupp inspiration och kunskap för uppdraget.  

Serien består av tre fristående webbinarier.

Webbinarieserien Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Del 1. Bildning

Välkommen att delta i del 1 av regionförvaltningsverkets webbinarieserie Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Bildning 

I webbinarieserien tar vi fasta på de tre dimensionerna bildning, yttrandefrihet och aktivt medborgarskap som nära anknyter till de allmänna bibliotekens demokratiuppdrag. Målsättningen är att erbjuda en bred personalgrupp inspiration och kunskap för uppdraget.  

Serien består av tre fristående webbinarier.

Accelerator-tillfälle för att stödja förberedelserna för ansökningar om demokratiunderstöd

Regionförvaltningsverket fördelar ett specialunderstöd för att utveckla allmänna bibliotek som fysiska och virtuella mötesplatser med låg tröskel. Syftet är särskilt att främja interaktion mellan medborgare och beslutsfattare. Målet är att bidra till utvecklingen av demokratin genom att förbättra medborgarnas tillgång till och inflytande i beslutsfattandet på lokal, regional, nationell och EU-nivå. 

Bidraget kan sökas av kommuner / kommunala allmänna bibliotek och ansökningstiden är 16.8-20.9.2021.

Nyländska bibliotekens sommardag

Välkommen till de nyländska bibliotekens sommardag!

De nyländska bibliotekens sommardag är en träff för hela områdets bibliotekspersonal. Under dagen presenteras intressanta projekt från Nylands bibliotek. Dessutom får vi en uppdatering om vad som är aktuellt på biblioteksfältet. Som specialgäst har vi författaren Sanna Tahvanainen som berättar on sitt förhållande till biblioteken och läsande.

Ingen inspelning. Endast direktsändning

Program

12.00 Tervetulosanat Välkomstord AKE-Borgå

12.15  Mitt livs bibliotek. Sanna Tahvanainen

Förhandsanmälan: den nyländska bibliotekens sommardag

Välkommen till den nyländska bibliotekens sommardag!

Den nyländska bibliotekens sommardag är en träff för hela områdets bibliotekspersonal där du kan diskutera vad som är aktuellt med kolleger och få nya idéer för ditt arbete. Under dagen presenteras intressanta projekt från Nylands bibliotek. Dessutom får vi en uppdatering om vad son är aktuellt på biblioteksfältet.
Det slutliga programmet publiceras senare.
 

Anmälningar

Anmälningar via länken nedan senast den 17 maj. Länken till mötet ska skickas senare.

Finlands svenska biblioteksdagar 2021 10-11.5

Den omtyckta konferensen med temat "Det mångfasetterade biblioteket" ordnas 10-11.5 helt digitalt och sänds i realtid. Konferensen är alltså gratis och öppen för alla. Mer information om anmälan kommer under våren på den här sidan, på våra sociala kanaler samt i vårt nyhetsbrev. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i programmet.

Programmet hittas här: https://www.fsbf.fi/sv/biblioteksdagarna/2021/