Annat

Desinformation och polarisering - Hur kan du motverka det?

En infodemi – en ryktesepidemi – har uppstått parallellt med coronapandemin och falska nyheter. 

Vad är desinformation och informationspåverkan? Vad är skillnaden mellan missinformation och desinformation? Och vilken är skolans eller bibliotekets roll i att motverka polarisering i samhället? 

Under webbinariet ökar vi vår förståelse för informationspåverkan och polarisering som fenomen och förståelsen för hur vi kan påverka polariseringens dynamik. 

Åldersvänligare bibliotek - Inspirationsförmiddag för bibliotekspersona

 

Åke med seniorer
Bild: Jimmy Pulli

Ett allmänt bibliotek ska vara tillgängligt för alla. I takt med att befolkningen blir äldre behövs åldersvänliga lösningar inom både kultur- och andra samhällsområden, också biblioteken. Men hur gör man? Var börjar man?

Välkommen med på en digital inspirationsförmiddag fredag 19.11 kl. 9.00-11.30.

Webbinarieserien Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Del 3. Aktivt medborgarskap

Välkommen att delta i del 3 av regionförvaltningsverkets webbinarieserie Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Aktivt medborgarskap

I webbinarieserien tar vi fasta på de tre dimensionerna bildning, yttrandefrihet och aktivt medborgarskap som nära anknyter till de allmänna bibliotekens demokratiuppdrag.

Målsättningen är att erbjuda en bred personalgrupp inspiration och kunskap för uppdraget.  

Serien består av tre fristående webbinarier.

Webbinarieserien Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Del 2 Yttrandefrihet

Välkommen att delta i del 2 av regionförvaltningsverkets webbinarieserie Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Yttrandefrihet

I webbinarieserien tar vi fasta på de tre dimensionerna bildning, yttrandefrihet och aktivt medborgarskap som nära anknyter till de allmänna bibliotekens demokratiuppdrag. Målsättningen är att erbjuda en bred personalgrupp inspiration och kunskap för uppdraget.  

Serien består av tre fristående webbinarier.

Webbinarieserien Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Del 1. Bildning

Välkommen att delta i del 1 av regionförvaltningsverkets webbinarieserie Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Bildning 

I webbinarieserien tar vi fasta på de tre dimensionerna bildning, yttrandefrihet och aktivt medborgarskap som nära anknyter till de allmänna bibliotekens demokratiuppdrag. Målsättningen är att erbjuda en bred personalgrupp inspiration och kunskap för uppdraget.  

Serien består av tre fristående webbinarier.

Accelerator-tillfälle för att stödja förberedelserna för ansökningar om demokratiunderstöd

Regionförvaltningsverket fördelar ett specialunderstöd för att utveckla allmänna bibliotek som fysiska och virtuella mötesplatser med låg tröskel. Syftet är särskilt att främja interaktion mellan medborgare och beslutsfattare. Målet är att bidra till utvecklingen av demokratin genom att förbättra medborgarnas tillgång till och inflytande i beslutsfattandet på lokal, regional, nationell och EU-nivå. 

Bidraget kan sökas av kommuner / kommunala allmänna bibliotek och ansökningstiden är 16.8-20.9.2021.

Nyländska bibliotekens sommardag

Välkommen till de nyländska bibliotekens sommardag!

De nyländska bibliotekens sommardag är en träff för hela områdets bibliotekspersonal. Under dagen presenteras intressanta projekt från Nylands bibliotek. Dessutom får vi en uppdatering om vad som är aktuellt på biblioteksfältet. Som specialgäst har vi författaren Sanna Tahvanainen som berättar on sitt förhållande till biblioteken och läsande.

Ingen inspelning. Endast direktsändning

Program

12.00 Tervetulosanat Välkomstord AKE-Borgå

12.15  Mitt livs bibliotek. Sanna Tahvanainen