Annat

Delaktighet på bibliotek

Delaktighet som begrepp, förhållningssätt och utvecklingsmål har lyfts fram på många bibliotek. Men vad är delaktighet och hur kan man öka den på biblioteken? Hur inkluderar man användarna och invånarna i utvecklandet av bibliotekets verksamhet?

Samarbetsgruppen Åke har dukat för ett webbinarium med delaktighetprojekt från bibliotek i Sverige och Svenskfinland, välkommen att ta del och delta!

 

PROGRAM

13.00 Inledning

Susanne Ahlroth, Regionförvaltningsverket

Vad säger forskningen? Folkbiblioteken i ett förändrat politiskt landskap

Ett av syften med lagen om allmänna bibliotek är att främja ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. I Sveriges bibliotekslag slås fast att biblioteken ”ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. I båda länderna ses biblioteken som viktiga arenor för debatt och möten mellan människor.  

Bibliotekschefsmöte 2024: Att mäta och påvisa effekter

Det talas ofta inom biblioteksbranschen om behovet av att kunna mäta hur stor nytta biblioteken gör för att motivera både resursbehov och berättigande. För att påvisa värdet av bibliotekstjänster för läskunnighet, välmående och livskraft och för att uppmärksamma verksamheten och den förändring som har åstadkommits. Är det möjligt att mäta och påvisa och hur gör man - det är temat för årets Bibliotekschefsmöte.  

Utbytesinfo

Skulle du vilja bekanta dig med verksamheten på ett annat bibliotek i Nyland? Känner du till ett bibliotek med specialkunnande du skulle vilja ta del av? Vill du ta ett språkbad? Kom till AKE-Borgås utbytesinfo den 29 februari kl. 13 och ta reda på mer om de olika möjligheterna att delta i ett personalutbyte. 

Gerd Wilén från Borgå stadsbibliotek berättar om sina egna erfarenheter av utbyte. Gerd besökte Åland våren 2023. 

Vad är nepsy? Del 1: ADHD och ADD

De som jobbar med barn och ungdomar rapporterar om att allt fler har svårigheter med bl.a. koncentration eller självreglering. Så kallade “bokstavsdiagnoser” ökar i antal, också bland vuxna. Det talas mycket om nepsy, eller NPF, men vad innebär det egentligen? 

Nepsy är en förkortning av neuropsykiatriska drag, som beror på avvikelser i hjärnans funktion. I den neuropsykiatriska funktionsvariansen ingår bland annat ADHD och ADD, autismspektrum och Tourettes syndrom. I det här webbinariet ligger fokus på ADHD och ADD. 

Fortbildning i AI - Elements of AI med biblioteksperspektiv

Tycker du att AI är skrämmande – eller spännande? Vill du veta mera om hur AI kan inverka på biblioteksbranschen? Eller är du bara nyfiken och vill lära dig mer om AI? Då kan du delta i fortbildningen som Finlands svenska biblioteksförening(FSBF) erbjuder under våren. OBS! Anmäl dig senast 11 januari 2024!
 
Vi använder onlinekursen Elements of AI som bas och utvidgar den med ett biblioteksperspektiv. Biblioteksperspektivet på AI integreras genom specialvald läsning, onlineträffar, diskussioner och inbjudna föreläsare.

Projektrapportering och utvärdering: Informationstillfälle 2

Efter att ett projekt som fått statsunderstöd har avslutats ska understödstagaren redovisa för hur understödet användes. Hur går det till och vilka uppgifter och bilagor behövs i rapporteringen?  

Utvärderingen av projektets resultat och verkningar är ett centralt redskap för att utveckla verksamheten både för dem som beviljats och för dem som beviljat understöden. På vilket sätt kan man beskriva resultatet och de verkningar man åstadkom med understödet? 

Vem är välkommen? Att nå ut med kultur- och bibliotekstjänster till familjer och unga

Varmt välkommen att delta i kulturseminariet Vem är välkommen? Att nå ut med kultur- och bibliotekstjänster till familjer och unga. Seminariet ordnas tisdag 28.11.2023 kl. 9.00-16.00 i Vanda. Samtidigt firar vi i arbetets tecken att Sydkustens landskapsförbund fyller 25 år i år.