Fortbildning och seminarier

Förhandsinformation De nyländska bibliotekens sommardag

Tema: Bibliotekens användning, förändringar i användning av bibliotek och främjande av biblioteksanvändning.

De nyländska bibliotekens sommardag ordnas på plats i Borgå.

Ort
Borgå
Plats
Borgå
Börjar
Slutar
Organisation
AKE Borgå
Kontaktperson
Jan Nyström
Telefon
040 596 0592
Fortbildningens eller seminariets tema