Fortbildning och seminarier

Vad säger forskningen? Folkbiblioteken i ett förändrat politiskt landskap

Kan följas på nätet

Ett av syften med lagen om allmänna bibliotek är att främja ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. I Sveriges bibliotekslag slås fast att biblioteken ”ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. I båda länderna ses biblioteken som viktiga arenor för debatt och möten mellan människor.  

I ett hårdare politiskt klimat och mer polariserade konflikter kring invandring och mångfald har folkbiblioteken i Sverige blivit politiserade på ett nytt sätt. Vem biblioteken är till för och vilka värderingar de ska främja har blivit frågor för både allmänheten och den professionella debatten. I ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Lunds universitet undersökte forskningsprojektet Folkbiblioteken i ett förändrat politiskt landskap (2021–2023) hur idén om folkbibliotekens demokratiska roll som mötesplatser fungerar i det hårdare politiska klimatet och om det behövs ett demokratiuppdrag för en ny tid.  

Under webbinariet får vi höra forskarna Hanna Carlsson, Fredrik Hanell och Lisa Engström presentera forskningsprojektets frågeställningar och resultat, intressanta även för de finländska bibliotekens demokratiska uppdrag och verksamhet. 

Vad säger forskningen? är en webbinarieserie som presenterar och diskuterar aktuell forskning som kan vara av intresse för dig som arbetar inom bibliotek, skola eller småbarnspedagogik. Vi pejlar på det specifika och det allmänna - nyfikna på vad som försiggår inom forskningen och öppna för nya perspektiv på vår omvärld.  

Ort
Webbinarium
Plats
Microsoft Teams
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet
Kontaktperson
Susanne Ahlroth
Telefon
0295018762
Avgift
Ingen avgift
Fortbildningens eller seminariets tema