Fortbildning och seminarier

Verktyg för dagligt och personligt ledarskap - Online workshoppar för ledare på bibliotek - workshop 1

Kan följas på nätet

Under hösten erbjuder vi för ledare på bibliotek online workshoppar, där vi tar fasta på det dagliga och personliga ledarskapet med grupputveckling, kommunikation och hantering av konflikter. 

Under tre workshoppar varvas teori, konkreta tips, verktyg och samtal. Utbildare och coach är Harriet Bodö från företaget Coach Me & More.

Workshopparna ordnas:

20.9 kl. 13.30-15.30
Workshop 1: Grupputveckling - vad händer i gruppen, när blir man ett team och hur påverkar ledaren utvecklingen?

25.10 kl. 13.30-15.30
Workshop 2: Beteende och kommunikation - våra olika personligheter är gruppens styrka. Hur kommunicera och leda en grupp med individerna i fokus?

22.11 kl. 13.30-15.30
Workshop 3: Konflikt eller oenighet? Hur hantera svåra samtal och vända konflikten till utveckling?

12.12 kl. 13.30-14.30
Avslutande diskussionstillfälle och summering av workshopparna.

Det rekommenderas att man deltar i alla fyra workshopparna.

Plats
Zoom
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet
Kontaktperson
Susanne Ahlroth
Telefon
0295018762
Avgift
Ingen avgift
Fortbildningens eller seminariets tema